Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Nyt kort over randzoner


13. august 2014
Marie-Louise Bretner, Dansk Skovforening
 
Til ikrafttrædelsen af den nye randzonelov 1. august 2014 er udarbejdet et nyt kort over randzonernes beliggenhed.
 
Af tekniske grunde kan der på kortet optræde randzoneindtegninger i skove og parker, men det er fortsat sådan at randzoneloven ikke gælder i skove, byzoner, haver, parker.
 
Zoom ind til den aktuelle lokalitet og aktiver derefter "Randzonebærende vandløb" og "Randzonebærende søer" i venstre side af menuen.
 
 

Kriterier for pålæggelse af randzone

 
Den nye randzonelov betyder at der udelukkende skal være randzoner ved vandløb og søer, der i forvejen er omfattet af anden lovgivning.

Der skal være randzoner ved:

  • vandløb og søer der er klassificeret som offentlige efter § 9 i lov om vandløb

  • vandløb og søer der er beskyttet efter § 3 i lov om naturbeskyttelse

  • vandløb og søer der er omfattet af kravet om 2-meter bræmmer i § 69, stk.1, i lov om vandløb

  • vandløb og søer for hvilke der er fastsat miljømål i de statslige vandplaner vedtaget i medfør af miljømålsloven (1. generations vandplaner) eller bekendtgørelser om miljømål udstedt i medfør af lov om vandplanlægning (2. generations vandområdeplaner).
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.