Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Møde i Fynske Skovkreds 11. september


17. august 2014
Per C. Christensen og Klaus Jørgensen, formand og næstformand for Fynske Skovkreds

Skovforeningen inviterer til møde i Fynske Skovkreds torsdag den 11. september 2014 klokken 13.00.

Mødet holdes hos Gislev Rejser (tidligere Centrovice), Lombjergevej 1, 5750 Ringe.
 
 

Dagsorden

 
1. Hvad gør Skovforeningen for at sikre bedre styring af mountainbikeryttere i skovene og tydeliggørelse af reglerne? Og hvordan kan skovejerne bidrage til arbejdet?

2. Miljøministerens planer for at sikre biologisk mangfoldighed i skovene. Hvad er de vigtige holdepunkter frem til foråret 2015, og hvad gør Skovforeningen?

3. En længe ventet afklaring af forholdet mellem Natura 2000-aftaler og reglerne om krydsoverensstemmelse.

4. Forbedret medlemskommunikation: Mulighed for mail så snart der er nyt fra Skovforeningen.

5. SKATs praksis for:
• indrømmelse af fradrag for underskud for små/mindre skove
• indrømmelse af fradrag efter ligningslovens § 8k i forbindelse med skovrejsning på mindre arealer

6. Orientering fra kredsens  repræsentanter i lokale råd og udvalg (repræsentanter der deltager i mødet, må meget gerne forberede en kort orientering til kredsen).

7. Eventuelt.
 
8. Næste møde.
 
Mødet forventes afsluttet ca. kl. 16.00. Drikkevarer og lokaleleje sponsoreres som vanligt af Fynske Skovbrugs Fordelingsforening.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.