Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Møde mellem Skovforeningen og Miljøministeren

 
9. september 2014
Jan Søndergaard, Dansk Skovforening
 
Skovforeningen mødte miljøminister Kirsten Brosbøl 26. august.
 
Ministeren fremlagde den foreløbige plan for regeringens kommende Naturplan Danmark, og hun ønskede at høre Skovforeningens synspunkter.
 
Ministeren har store ambitioner for Naturplan Danmark. Den bliver blandt andet regeringens opfølgning på Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger samt Danmarks bidrag til at opfylde sine internationale forpligtelser for at sikre den biologiske mangfoldighed.
 
Skovforeningen understregede at naturindsatsen i skovene fortsat bør baseres på langsigtede aftaler hvor ejerne motiveres til at levere de efterspurgte naturværdier. Frivillighed, fleksibilitet, faglighed og økonomi er nøglerne. I skovbruget har den type aftaler mellem staten og ejerne tidligere med succes sikret blandt andet mere løvskov, mere urørt skov og egekrat.
 
Kirsten Brosbøl noterede sig Skovforeningens synspunkter, og nu vil hun og regeringen færdiggøre planen som planlægges præsenteret i efteråret 2014.
 
Kirsten Brosbøl takkede også Skovforeningen for bidragene til det kommende nationale skovprogram som vil blive sendt i høring samtidig med fremlæggelsen af Naturplan Danmark.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.