Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Svampe i skoven: Hvad og hvor meget må du plukke?

 

21. september 2015
Hans M. Hedegaard, Dansk Skovforening
 
Det er efterår, og det er højsæson for at plukke svampe. Her er reglerne for svampeplukning i skov og natur.
 

Reglerne står i Naturbeskyttelsesloven

 
Reglerne for svampeplukning står i naturbeskyttelsesloven og den tilhørende bekendtgørelse. Bekendtgørelsens § 28 siger blandt andet at det er forbudt at:
  • Foretage erhvervsmæssig indsamling af svampe. Indsamling i begrænset omfang til privat brug er tilladt.

  • I private skove skal man holde sig på vej og sti og må derfor kun indsamle hvad man kan nå derfra.
 

Hvor meget må man tage med?

 
Loven sætter ingen mængde- eller vægtgrænser for hvad "begrænset omfang til privat brug" er. Statsskovene bruger som tommelfingerregel at man må tage hvad man kan have i en plastpose. Tommelfingerreglen er kendt af mange skovgæster, men er ikke lovfæstet.
 
 

Hvad kan du som skovejer gøre ved uautoriseret svampeplukning?

 
Hvis du som skovejer oplever skovgæster der overtræder reglerne om svampeplukning, så fortæl først hvad Naturbeskyttelseslovens regler siger.

Hvis du vil melde den uautoriserede plukning til politiet, så husk at bede de pågældende personer om navn og adresse.
 
 

Læs også


Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.