Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Skov til morgenmad i EU

 
26. september 2014
Sophie Walseth, Dansk Skovforening

Skovbrugets forskellige europæiske organisationer  CEPF, Copa-Cogeca, Eustafor og EFI, der repræsenterer henholdsvis private og offentlige skovejere samt skovbrugsforskning, afholdt den 24. september et morgenmadsmøde for 60 Europa-Parlamentarikere.
 
 

På dagsordenen var skov og den nye EU skovstrategi

 
Behovet for en sammenhængende og stabil politisk ramme for en bæredygtig skovbrugssektor, der kan  bidrage til den europæiske bioøkonomi og beskyttelsen af Europas natur- og kulturarv, skabelse af arbejdspladser m.m. blev pointeret.
Mødet indbød til en åben diskussion om, hvordan europæisk skovbrug både nu og i fremtiden kan bidrage til en sund skovbaseret industri i EU.
 
CEPF's præsident, Hubert de Schorlemer, understregede behovet for, at EU især fokuserer på politikker, der promoverer skovbruget og den skovbrugsbaserede sektor som primær bidragyder til landdistriktsudvikling samt en stærk fremtidsorienteret økonomi.
 
 

Konkurrencedygtighed og innovation

 
Juha Hakkarainen, Copa-Cogecas næstformand, fremhævede at kun en bæredygtig og konkurrencedygtig europæisk skovbrugssektor vil kunne skabe vækst og jobs, samtidig med at udfordringer som klimaforandringerne eller det stigende behov for vedvarende energi håndteres.
 
Eksperter fremhævede især promovering af skovbrugsforskning og innovation for bedre at tilpasses nye udfordringer, anerkendelse af vigtigheden af certificeringsordninger for bæredygtigt skovbrugsdrift og behovet for udvikling af nye markeder for økosystemtjenester som vigtige skridt på vejen.
 


Skovforeningen møder interesse fra EU-parlamentariker

 
Skovforeningen  forsøgte i juli-måned at gøre skovbruget som en vigtig del af den daglige kost for de danske Europa-parlamentarikere ved at rette henvendelse til disse. Efterfølgende har foreningen fået svar fra Jens Rohde (V), som byder os velkommen på hans kontor i Bruxelles for at drøfte vores dagsorden og eventuelle konkrete problemstillinger.
 
 

Tidligere artikel i sagen

 
11. september 2014
Brev til Danmarks EU-parlamentarikere
Dansk Skovforening har skrevet til de 13 danske Europa-parlamentarikere for at informere om de skovpolitiske emner, der i særlig grad vil påvirke de danske skove i fremtiden.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.