Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Ny app om naturmad: Vær opmærksom på virkningerne

 
7. oktober 2014
Tanja Olsen og Sophie Walseth, Dansk Skovforening
 
Vordingborg Kommune har lanceret en ny app hvor borgere kan dele informationer om findesteder for spiselige planter, frugter og svampe i naturen.
 
Den hedder "Naturens Spisekammer - lige i lommen" og er en dansk version af den hollandske app "Boskoi".

Den danske app er udviklet i et pilotprojekt i Stege-Udby Skov på Møn, men kan anvendes over hele landet.
 
 

Uønskede registreringer?

 
Skovforeningen opfordrer alle skovejere til at være opmærksomme på om app'en etablerer uønskede registreringer på private arealer.
 
Vordingborg Kommune har lovet at undersøge hvordan uønskede registreringer kan slettes fra kortet.
 
 

Adgangsregler og app'en

 
Særligt registreringer der ansporer til ulovlig færdsel kan være problematiske. App’en fortæller ikke automatisk om adgangsreglerne.
 
Skovforeningen har derfor gjort Vordingborg Kommune opmærksom på de eksisterende regler for at undgå overtrædelser.
 
Kommunen har herefter henvist til vores hjemmeside om adgangsregler i private skove samt de generelle regler for adgang til naturen på Naturstyrelsens hjemmeside.

Foreningen vil følge med i udbredelsen af app'en for at se om den skaber problemer.
 
 

App'ens praktiske brug

App'en er foreløbig kun udviklet til Android-telefoner.
Med iPhone eller Windows Phone kan man via et kort finde de spiselige råvarer.
 
Det er også muligt at se registreringerne på app’ens hjemmeside www.boskio.org.
 
 

Nyttige link

Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.