Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Forskningsprojekt om metoder og omkostninger til biodiversitet

 
10. november 2014
Sophie Walseth og Tanja Olsen, Dansk Skovforening

”Urørt skov eller naturnær skovdrift – hvad skal der til for at bevare biodiversiteten i de danske skove?” er titlen på et nyt 4-årigt forskningsprojekt der skal undersøge hvordan man kan få mere biologisk mangfoldighed i skovene med enkle og billige metoder. Hvor mange smuldrende stammer skal der fx til for at sikre de truede arter gode levevilkår?
 
Resultaterne bliver samlet i en håndbog for skovforvaltere.

Dansk Skovforening v/ næstformand Niels Otto Lundstedt deltager i projektets følgegruppe.


Følgegruppen skal øge projektets relevans for skovforvaltere

 
Følgegruppen kaldes sammen én gang årligt de næste fire år hvor de inviterede praktikere og organisationer får mulighed for at diskutere de fremkomne resultater og foreslåede metoder. Gruppen kan på den måde bidrage til at øge projektets relevans for den hjemlige skovforvaltning og sikre at resultatet - en håndbog i praktisk forvaltning af biodiversitet i danske løvskove – bliver anvendelig i praksis.

 

Omkostninger inkluderes i undersøgelsen


Undersøgelserne kombineres med økonomisk værdisætning af enkelttræer og beregning af det økonomiske tab i de enkelte bevoksninger med henblik på at udvikle omkostningseffektive forvaltningsstrategier.

- I Danmark findes ca. 60 % af landets truede arter i skoven. Derfor er det særligt vigtigt at gøre en indsats her, og det kræver et godt samarbejde mellem biologer og skovforvaltere, siger Carsten Rahbek fra Center for Makroøkologi, Evolution og Klima.

 

Den tilstrækkelige mængde af dødt ved bestemmes

 
Der er udlagt fem forsøgsområder i Gribskov i Nordsjælland. Her undersøges hvordan forskellige former for skovdrift påvirker den biologiske mangfoldighed.

- Vi vil undersøge den biologiske mangfoldighed i en række forskellige skovområder i Gribskov og i andre dele af landet. Vi vil sammenligne skov der har stået mere eller mindre urørt i mere end 50 år, og derfor har en høj naturlig forekomst af gamle træer, med skov der drives med fokus på tømmerproduktion hvor træerne er unge og stærke. Samtidigt undersøger vi en række mellemstadier af dette. En sådan gradient af skovtyper kan afsløre hvornår mængden af døde og gamle træer er tilstrækkelig til at skabe gode levevilkår for truede arter, forklarer Jacob Heilmann-Clausen der leder forskningsprojektet sammen med Carsten Rahbek.

Forskningsprojektet støttes af 15. juni fonden og udføres af forskere fra CMEC (Center for Makroøkologi, Evolution og Klima), Københavns Universitet, i samarbejde med Naturstyrelsen, Nordsjælland.
 
 

Tidligere nyheder i sagen

 
28. oktober 2014
Regeringens naturplan anerkender skovejernes indsats
Her er de vigtigste elementer for skovene i regeringens Naturplan Danmark.

24. oktober 2014
Danmarks internationale forpligtigelse for biodiversitet i skov
Hvad er det for internationale forpligtigelser Danmark skal leve op til i forhold til biodiversitet.
 
19. april 2013
Mere biomasse, mere biodiversitet
To projekter udført under ledelse af Københavns Universitet: Det ene bekræfter skovenes store potentiale for merproduktion af træ til energi. Det andet siger at der er brug for klarere mål og et bedre videngrundlag for at fremme biodiversiteten.
 
2. marts 2012
Biodiversiteten sikres bedst med langsigtede løsninger i skoven
Ny rapport fra Det Miljøøkonomiske Råd anbefaler en øget indsats for biodiversiteten i skovene. Skovforeningen er enig, men ønsker en mere nuanceret analyse af hvilke driftsformer og tiltag der kan sikre biodiversiteten.
 
29. februar 2012
Det Miljøøkonomiske Råd: Skovene giver mest biodiversitet
Det Miljøøkonomiske Råd og forskere fra Københavns Universitet konkluderer at Danmark får mest biodiversitet for pengene ved at bruge dem i de eksisterende skove. Skovforeningen er enig.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.