Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Lovforslag: Skovvurderingerne fastfryses indtil 2018

 
19. november 2014
Hans M. Hedegaard, Dansk Skovforening
 
De offentlige vurderinger sættes på standby i endnu 3 år for erhvervsejendomme.
 
Efter den voldsomme kritik af resultaterne af de offentlige vurderinger nedsatte Regeringen det såkaldte Engberg-udvalg som i september 2014 foreslog til et mere retfærdigt vurderingssystem. Det var tanken at et nyt system skulle træde i kraft 1. oktober 2015 (2016 for erhvervsejendomme). Indtil da skulle de eksisterende offentlige vurderinger fortsat gælde.

Men Regeringen har ikke kunnet færdiggøre et fremtidigt vurderingssystem til ikrafttrædelse 1. oktober 2015.

Derfor har regeringen nu fremsat et lovforslag der forlænger de eksisterende vurderingers gyldighed med endnu 2 år til 1. oktober 2017.

Forslaget betyder samtidig at erhvervsejendomme først vil blive vurderet i 2018. Og 2018-vurderingen først får ejendomsskattemæssige konsekvenser fra 2020.
 
 

Skovforeningen: Forlængelse af for høje vurderinger er ikke acceptabelt

 
Det er ikke acceptabelt at ejendomme der har været for højt vurderet, må leve med det høje ejendomsskatteniveau indtil 2020.
 
I den betænkningstid som regeringen nu beder om, vil Skovforeningen fortsat arbejde for et mere enkelt, retfærdigt og lettere forståeligt vurderingssystem.
 
Systemet skal samtidig gøre op med den gældende praksis der medfører jordskat på herlighedsværdier som i dag henføres til grundværdien.
 
 

Tidligere nyheder i sagen

 
12. september 2014
Ekspertudvalgs anbefalinger om vurdering af skov
Skatteministeriets ekspertudvalg om den offentlige vurdering begrænser sig til overordnede betragtninger om skovejendomme. Området bør udvikles og analyseres nærmere, hedder det. Skovforeningen påpeger fortsat urimelighederne i vurderingen af skove.
 
14. januar 2014
Skovforeningen påviser skovenes forkerte grundværdier for Regeringens ekspertudvalg
Skovforeningen har sendt et forslag til en mere enkel, retfærdig og forståelig model for vurderinger af skove til Regeringens uafhængige ekspertudvalg for ejendomsvurderinger.
 
18. december 2013
Skatteministeriets ekspertudvalg ser på skovenes vurderinger
Skovforeningen har mødt Skatteministeriets nyligt nedsatte ekspertudvalg for ejendomsvurderinger. Udvalget beder nu om Skovforeningens forslag til et mere enkelt, retfærdigt og forståeligt system hvor der fx ikke betales jordskat af herlighedsværdier.
 
13. september 2013
SKAT kendte til fejl i skovvurderinger siden 2002
Skovforeningen har igennem 10 år fortalt politikere og SKAT at der er systematiske fejl i vurderingerne af skov. Det er nu blevet bekræftet af Rigsrevisionen.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.