Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Opdateret materiale fra Naturstyrelsen om stormfaldstilskud

 
24. november 2014
Hans M. Hedegaard, Dansk Skovforening
 
Naturstyrelsen har nu opdateret materialet om tilskudsansøgning til genplantning efter stormfald i 2013.
 
Her finder du blandt andet vejledningen til ordningen, ansøgningsskema til download og udfyldelse på egen computer samt vigtige ting at være opmærksom på ved udfyldelsen.
 
Ansøgningen må først indsendes 1. december 2014. Den skal indsendes inden 1. februar 2015.
 
Den skal sendes direkte til Naturstyrelsen - enten til Naturstyrelsen Vadehavet eller til Naturstyrelsen Søhøjlandet, afhængig af hvor skoven ligger. Se nærmere i vejledningen.
 
 

Tidligere nyheder i sagen

 
10. november 2014
Søg tilskud til genplantning efter stormene i 2013
Naturstyrelsen har nu udsendt et ansøgningsskema med vejledning til brug ansøgning til stormfaldsordningen. Ansøgningen skal indsendes mellem 1. december 2014 og 1. februar 2015.
 
15. oktober 2014
Skovforeningen beder ministeren om ændringer i stormfaldsloven
Skovforeningen har skrevet til erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen med ønske om ændringer i stormfaldsloven.
 
12. september 2014
Naturstyrelsens svar på spørgsmål om stormfaldsordningen
Der er mange detaljer i stormfaldsordningen. Her er Naturstyrelsens svar på en masse spørgsmål fra skovfolk om muligheder, regler og ansøgning. Læs dem før du sender din ansøgning.
 
2. september 2014
Gode nyheder: EU godkender stormfaldsordningen
Efter Naturstyrelsens kontakt til EU-Kommissionen er den nye stormfaldsordning godkendt. Også tilskuddet til pesticidfri anlæg og skånsom jordbearbejdning. Der er godt nyt til skovejere som vil bruge den nye stormfaldsordning til genplantning af skov.
 
15. august 2014
EU underkender dele af ny stormfaldsordning
Mod forventning har EU-kommissionen sat spørgsmålstegn ved den del af stormfaldsordningen der vedrører tilskud til pesticidfri anlæg og skånsom jordbearbejdning. Det vil forsinke ansøgningsprocessen om tilskud til genplantning.
 
5. august 2014
Rande kan medregnes til stormfaldsareal
Ny vejledning til stormfaldsordningen åbner for at medregne rande til fladefaldsarealer. Arealer der ikke blev anmeldt i marts kan derfor komme over minimumgrænsen. Skovforeningen har bedt Stormrådet åbne ordningen for også disse arealer.
 
6. maj 2014
Stormrådet har fastsat fornuftige regler for den nye stormfaldsordning
 
2. maj 2014
Stormrådet beslutter tilskudsreglerne 6. maj
Det ser ud til at spredt fald kommer med og at minimumsgrænsen for det enkelte stormfaldsareal bliver 0,2 ha
 
3. april 2014
Yderligere forsinkelse af stormfaldsordningen
Stormrådet og Naturstyrelsen har endnu ikke er fundet en ny stormfaldsordning som man vurderer holder juridisk. Et nyt oplæg forventes klart lige inden påske, og den endelige ordning ventes klar i midten af maj. Det er yderst beklageligt.
 
28. marts 2014
Stormfaldsordning ventes klar inden påske
Stormrådets formand Karen Westerbye-Juhl siger til Skovforeningen at der er stor forståelse for at skovbruget har brug for en afklaring af stormfaldsordningen, og hun håber at have ordningen klar inden påske.
 
27. marts 2014
Ingen afgørelse på ny stormfaldsordning
Stormrådet besluttede ikke i dag indholdet af stormfaldsordningen for 2013-stormfaldene. Ingen ved hvornår afgørelsen kommer. Skovforeningen presser på for en afklaring hurtigst muligt.
 
10. marts 2014
Reglerne for stormfaldet i 2013 kommer 27. marts
Husk at anmelde stormfald senest lørdag den 15. marts 2014 til dit forsikringsselskab. Stormrådet godkender først på sit møde 27. marts de endelige regler for stormfaldet i 2013.
 
5. februar 2014
Anmeldelse af stormfald
Det er vigtigt at samtlige ejendomsnumre for stormfaldsramte arealer påføres i anmeldelsesskemaet. Oprydning må gerne påbegyndes inden man har anmeldt skaden.
 
23. januar 2014
Anmeldelse af stormfald til forsikring
Hvis du har haft stormfald og har en basisforsikring, skal du anmelde stormfaldet til forsikringsselskabet senest den 15. marts. Så kan du senere søge tilskud til oprydning og gentilplantning - senest 15. september.
 
16. januar 2014
Stormrådet erklærer stormfald for hele landet
Stormrådet har åbnet stormfaldsordningen for begge stormfald i 2013 (28. oktober og 5. december) og for hele landet. Skovforeningen er glad og lettet.
 
11. januar 2014
Pressemeddelelse: Over 1 million m3 træ væltet i private skove
Skovenes direkte tab efter de to storme 28. oktober og 5. december 2013 skønnes til knap 300 millioner kr. Dertil kommer et indirekte tab på længere sigt.
 
 
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.