Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Sprintertræer med i europæisk kapløb

 
28. november 2014
Sophie Walseth, Dansk Skovforening
 
Hurtigvoksende 'sprintertræer' er med i kapløbet om at skabe nye jobs, producere vedvarende energi og skabe et konkurrencedygtigt marked i Europas skovbrugssektor. Dette fremgår af EU's skovstrategi som den 5. november var igennem en høring i Parlamentet. Læs præsentationer og høringsmateriale.
 
Sprintertræer er blevet det nye hit. Ikke kun i dansk, men i hele europæisk skovbrug.
 


Skovbrugssektorens konkurrenceevne skal styrkes

 
Høringen blev holdt af Europa-Parlamentets udvalg for landbrug og landdistriktsudvikling (COM AGRI).
 
Juha Hakkarainen, repræsentant for sammenslutningen af landbrugsproducenter og skovejere (MTK), understregede at:
"EU's skovstrategi bør fokusere på at styrke skovbrugssektorens konkurrenceevne, fordi kun en konkurrencedygtig og stærk europæisk skovbrugssektor, der tiltrækker investeringer og innovation, vil være i stand til at give økonomisk velfærd og sikre succes for fremtidens bioøkonomi."
 

Europæisk samarbejde og reelle handlinger skal starte kapløbet

 
Udover satsning på sprintertræer og bioøkonomi var vigtigheden af skovbrugssektorens bidrag til vækst, beskæftigelse, landdistriktsudvikling, skovenes tiltrækningskraft for unge samt de nuværende og fremtidige ændringer i skovbrugsindustrien fremherskende udsagn.

Nogle medlemmer af Parlamentet udtrykte bekymring for den stigende konkurrence om arealanvendelsen i Europa, virkningen af miljøregler på sektorens konkurrenceevne og den lave offentlige bevidsthed om skovenes relevans.

Behovet for fuld gennemførelse af EU's nye skovstrategi blev påpeget af flere medlemmer. Köstinger (Østrig) understregede at det kræver både reelle handlinger og samarbejde mellem medlemsstaterne, Kommissionen og skovenes mange interessenter.
 
 

Tidligere nyheder om sprintertræer

 
24. november 2014
Skovbrug med sprintertræer fyldte søndagen på DR
Se indslaget i TV Avisen om skovbrugets muligheder for at skabe nye jobs og producere mere lokal, forsyningssikker, vedvarende og klimavenlig energi ved at plante hurtigvoksende træer ind imellem de blivende skovtræer.
 
21. november 2014
EBA opfordrer EU-Kommissionen til øjeblikkelig handling
Det Europæiske bioøkonomisamarbejde EBA (European Bioeconomy Alliance) har opfordret Den Europæiske Kommission til i højere grad at fokusere på sikring af en mere sammenhængende europæisk bioøkonomi.

5. november 2014
CEPF opfordrer til bindende aftale for Europas skove
Den europæiske skovejerorganisation CEPF opfordrer alle Europas skovansvarlige ministre til at undersøge mulighederne for en fremtidig europæisk bindende aftale for Europas skove - en såkaldt Legally Binding Agreement (LBA).

29. september 2014
EU udskyder bæredygtighedskriterier til efter 2020
EU er, i lighed med den danske biomasseanalyse, kommet frem til at der ikke er brug for bæredygtighedskriterier på fast brændsel (træ ) i perioden frem til 2020. Alligevel arbejdes der flere steder i EU og også herhjemme med bæredygtighedsstandarder.

26. september 2014
Skov til morgenmad i EU
Skovbrugets organisationer i Bruxelles har haft 60 EU-parlamentarikere til morgenmad - og talt om nødvendigheden af at EU skaber en sammenhængende og stabil ramme for en bæredygtig skovbrugssektor.
 
11. september 2014
Brev til Danmarks EU-parlamentarikere
Dansk Skovforening har skrevet til de 13 danske Europa-parlamentarikere for at informere om de skovpolitiske emner, der i særlig grad vil påvirke de danske skove i fremtiden.

15. januar 2014
EU ser på skovene. Endelig.
Europa-Kommissionen har udviklet et forslag til skovstrategi i samarbejde med medlemsstaterne. Skovforeningen ser frem til at strategien bliver vedtaget. Det vil være nyt for EU, og det er nødvendigt for skovene.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.