Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Stort moseområde i Bidstrup Skovene genetableret

 
15. december 2014
Sophie Walseth, Dansk Skovforening

Miljøministeriet meddeler at miljøminister Kirsten Brosbøl i tråd med regeringens Naturplan Danmark genetablerer et "nyt stort moseområde i Bidstrup Skovene" sydvest for Roskilde.

Et af Naturplan Danmarks initiativer er at skabe bedre og mere sammenhængende natur. Projektet i Bidstrup drejer sig om 17 hektar skovmoser, som sammen med den eksisterende natur vil skabe i alt 80 hektar sammenhængende natur.

- Her i Bidstrup Skovene er Miljøministeriet i fuld gang med at genoprette flere skovmoser, så vi får mere sammenhængende natur, hvor sjældne dyr og planter får bedre mulighed for at sprede sig. Vores skove rummer langt størstedelen af vores absolut mest truede og sjældne arter, og jeg er derfor glad for, at vi her kan gøre en indsats for at genskabe moser og enge til gavn for biodiversiteten og for de besøgende, der får endnu mere smuk natur, siger Kirsten Brosbøl.


Massiv investering i etablering af ny natur


Flere tiltag er gjort for at nå målet om mere og bedre natur i Danmark. Blandt andet Den Danske Naturfond som med en startkapital på 875 mio. kroner investerer i ny natur og sikring af de eksisterende naturværdier.

- Igennem århundreder har særligt vores strandenge, enge, moser og heder været under pres, og mange arter, som kun lever her, er i stærk tilbagegang. Den udvikling skal vi have vendt, så vores børn og børnebørn ikke arver en natur, der er i tilbagegang, siger Kirsten Brosbøl.

165 mio. kroner afsat til en tilskudsordning, der skal få landmænd til at udtage kulstofholdige lavbundsjorde af landbrugsdrift og skabe ny natur.

Desuden vil regeringen indføre et forbud mod brugen af sprøjtemidler og gødning på § 3 områder.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.