Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Dansk Skovforening søger medarbejder med juridiske kompetencer


19. december 2014
Hans M. Hedegaard, Dansk Skovforening 
 
Med tiltrædelse snarest muligt søger Dansk Skovforening en ny medarbejder til Erhvervspolitisk Afdeling. Vi er pt. 3 medarbejdere i afdelingen.

Vi ønsker en medarbejder med juridiske kompetencer herunder på det landboretlige område. Kendskab til skovbrug og natur er selvfølgelig en fordel – men ikke en absolut betingelse.

Dine arbejdsopgaver vil – i et tæt samarbejde med afdelingens øvrige 3 medarbejdere - især falde inden for følgende områder:
  • Rådgivning af skovejere.

  • Udførelse af konsulentopgaver.

  • Udarbejdelse af høringssvar i forbindelse med offentlige høringer.

  • Udarbejdelse af diverse analyser og baggrundsnotater m.m.
Vi søger en medarbejder der:
  • Kan tolke formuleringer og paragraffer der har eller kan få betydning for danske skov- og naturejere.

  • Kan sætte sig ind i foreningens medlemmers situation, ønsker og krav.

  • Kan kommunikere den politiske virkelighed til medlemmerne så Skovforeningens arbejde og arbejdsvilkår synliggøres i baglandet.
Du skal samtidig være:
  • Analytisk og god til at formulere dig skriftligt samt kunne prioritere din tid.

  • God til at skabe og vedligeholde relationer – såvel til medlemmerne som til andre organisationer og samarbejdspartnere.

Erhvervspolitisk afdelings arbejdsopgaver


I afdelingen beskæftiger vi os såvel med en lang række konkrete spørgsmål på ejendomsniveau som mere overordnede, politiske opgaver på områder, der har eller kan få betydning for skovene, herunder fx adgang til skov og natur, beskatning af skov og fast ejendom, betalingsmuligheder til skovene herunder ordningernes virkemåder og kompensationsniveau, fredninger, ekspropriationer, skovenes muligheder for at bidrage til Danmarks grønne omstilling og klimaforpligtigelser, m.m.m..


Om Dansk Skovforening


Skovforeningen er en medlemsorganisation for skovejere.

Foreningen arbejder for at fremme danske skov- og naturejeres erhvervsmæssige og faglige interesser og ejernes mulighed for at bevare og udvikle naturværdier.

Foreningens arbejde finansieres dels gennem medlemskontingenter dels gennem indtægtsdækkede konsulentopgaver og projektarbejder.


Ansøgning


Ansøgningen sendes til: Hans M. Hedegaard, Dansk Skovforening, Amalievej 20, 1875 Frederiksberg C eller på mail til: hmh@skovforeningen.dk.

Ansøgningen skal være Skovforeningen i hænde senest den 15. januar 2015.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.