Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

De private skoves økonomi 2013

 
23. januar 2015
Martin Noyé Kongsvad, Dansk Skovforening
 
Lige inden jul udkom Private Skoves Økonomi 2013. Statistik for de private skoves økonomi kan igen i 2013 præsentere et positivt resultat, når der korrigeres for renter.
 
Efter renter og før aflønning af ejer gav de private danske skove i 2013 i gennemsnit et overskud på 854 kr./ha.
For en gennemsnitlig hektar var indtægter og udgifter fordelt således:
 
 
Figuren viser en modelberegning baseret på:
  • Resultater fra Private Skoves Økonomi 2013

  • Modelejendommen er belånt med 50% af den offentlige vurdering. Ligesom i 2012 har vi for 2013 tal for andelen belånt med fastforrentede lån kontra flexlån. Andelen af flexlån udgør en større andel end tidligere.

  • Skovejerens eget arbejde med skoven aflønnes med 0 kr.
Læs mere om hvordan de forskellige udgifter og indtægter er fordelt i januarnummeret af Skoven.
 
 

Private Skoves Økonomi 2013

 
Regnskabsstatistikken viser disse gennemsnitstal for 2013:
 
Traditionel skovdrift (træproduktion og juletræer og pyntegrønt) 539 kr./ha
Andre indtægter (herunder jagtleje) 965 kr./ha
Samlet resultat af skovdriften før rentebetaling, afskrivning og tilskud 1.440 kr./ha
 
Resultaterne ligger ikke langt fra 2012 hvor den traditionelle skovdrift gav et overskud på 550 kr./ha og hvor det samlede resultat var 1.433 kr./ha.
 
 

Køb regnskabsstatistikken

 
"Private Skoves Økonomi 2013" er netop udgivet og kan købes i Dansk Skovforening. Prisen er 150 kr. + moms for medlemmer, der ikke har indsendt regnskabsdata og 300 kr. + moms for ikke-medlemmer.
 
Bestilling sendes til info@skovforeningen.dk.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.