Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Nyt udvalgsarbejde om ændringer i stormfaldsloven

 
11. februar 2015
Hans M. Hedegaard, Dansk Skovforening
 
Skovforeningen skrev den 15. oktober 2014 og 13. januar 2015 til erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen og anmodede om ændringer i stormfaldsloven. Samtidig bad vi ministeren om et møde om sagen.
 
Ministeren har nu svaret Skovforeningen at han har nedsat et udvalg der frem til slutningen af 2015 skal undersøge en række forhold i stormflods- og stormfaldsordningen. Ministeren foreslår at et møde mellem ham og Skovforeningen først bliver afholdt når udvalget har kunnet overveje eventuelle fremtidige ændringer af ordningen.
 
 

Udvalgets kommissorium

 
Udvalget skal evaluere stormflods-, oversvømmelses- og stormfaldsordningerne. For stormfaldsordningens vedkommende skal udvalget ifølge kommissoriet:
  • Analysere om der er behov for at ændre kriterierne for, hvornår der foreligger stormfald af hensyn til at sikre en klar og fremtidssikret ordning.
  • Vurdere om de nyeste forslag og gennemførte initiativer til forbedring af stormfaldsordningen efter evalueringen heraf i 2012 bør justeres efter erfaringerne med stormene i oktober og december 2013.
  • Vurdere om der er grundlag for justeringer af den praktiske administration og organisering af stormfaldsordningen for at sikre en let, hurtig og smidig administration af ordningen.
Med henblik på en bred afdækning af synspunkter skal udvalget undervejs i processen inddrage relevante parter i arbejdet, herunder Skovforeningen.
 
 

Skovforeningen er ikke tilfreds med langsommeligheden

 
Skovforeningen er ikke tilfreds med at der skal gå 1½ år før de ønskede ændringer i stormfaldsordningen kan være gennemført.
 
Der har igennem de seneste år været nedsat flere arbejdsgrupper, dels i regi af Forsikring & Pension, dels i regi af Naturstyrelsen. Vi har den fornødne viden om de ønskede ændringer, og vi arbejder for at vi får en afklaring før næste storm.
 
Med hensyn til udvalgets kommissorium mener Skovforeningen at også spørgsmålet om hvordan et stormfald hurtigt og effektivt kan konstateres, bør indgå i arbejdet.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.