Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Danskernes forbrug af brænde er stabilt

 
13. februar 2015
Sophie Walseth, Dansk Skovforening
 
Ny rapport fra Energistyrelsen viser, at danskernes forbrug af brænde har været stort set det samme i 2013 som i 2011. Dette slår brænde fast som en forsyningssikker ressource.
 
Det samlede brændeforbrug i 2013 var 22 PJ, hvorimod det var 23,8 PJ i 2011. Niveauet er dermed stort set uændret.

Stigende brændepriser vurderes ikke i sig selv at være årsag til det lavere forbrug.
 
Den lille forskel mellem 2011 og 2013 kan skyldes antallet af graddage i fyringssæsonen. Fyringssæsonen 2013/2014 havde ifølge en pressemeddelelse fra Teknologisk Institut 2.171 graddage fra september 2013 til maj 2014, hvilket er 25% mindre end samme periode i normalåret på 2.906 graddage.
 
 

Danskerne foretrækker brænde fra haver, læhegn og lignende

48,3 % af de danske brændeforbrugere skaffede i 2013 deres brænde fra private haver, læhegn og lignende. I 2011 udgjorde denne kategori 40,5 %.

Det næstmest foretrukne brænde i 2013, svarende til 23,1 %, stammede fra andre brændeforhandlere som fx byggemarkeder, benzinstationer, landmænd eller brændepladser uden for skoven. i 2011 stammede 19,5 % herfra.

Brænde købt direkte fra skoven fx på sankekort eller på skovens brændeplads udgjorde 17,2 % i 2013. Skovbrænde var mere populært i 2011, hvor det udgjorde 23,2 %.
 
 

Brændeovne er populære i sommerhuse

 
Antallet af brændeovne i boliger og sommerhuse er i undersøgelsen opgjort til ca. 764.000 i 2013, hvoraf ca. 173.000 er sommerhuse. Således har 86 % af landets sommerhuse brændeovn.
 
 

Læs mere

 
Undersøgelsen er udført for Energistyrelsen af FORCE Technology i samarnejde med Teknologisk Institut. Læs rapporten.
 
Skovforeningens medlemmer sælger brænde. Læs mere under Brændesalg fra skoven.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.