Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Politisk aftale om klimapulje med lidt penge til skov og træ

26. februar 2015
Sophie Walseth, Dansk Skovforening
 
Regeringen, SF og Enhedslisten har med ny klimapulje sikret en ekstra indsats for at nedbringe Danmarks drivhusgasudledning. Klimapuljen indeholder tiltag inden for naturgenopretning, landbrug og transport, der frem mod 2020 skal reducere den samlede udledning med 300.000 ton. Puljen på 151,9 mio. kr. er med i aftalen om Finansloven for 2015. 
 
”Vi mærker i stigende grad klimaforandringerne, og vi kommer ikke sovende til løsningerne. Tiltagene i klimapuljen, der tæller alt lige fra naturgenopretning i fx Store Åmose til grøn transport, er et vigtigt skridt i retningen af at bremse Danmarks udledninger,” siger Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen.
 
På baggrund af klimapuljen og de øvrige klimatiltag på finansloven for 2015 reduceres op til en fjerdedel af den såkaldte 'manko', dvs. de reduktioner som Danmark mangler at gennemføre for at nå regeringens målsætning om at nedbringe udledning af drivhusgasser med 40 % i 2020.
 

Skovbrugsrelevante tiltag i klimapuljen

  • Der afsættes 1 mio. kr. til en analyse af muligheden for at fremme brugen af bæredygtige danske træbyggematerialer og muligheden for herigennem at forbedre bygningers klimabelastning.
  • Der afsættes 1 mio. kr. til en kortlægning af potentiale og barrierer ved dyrkning og afsætning af energipil.
  • Der afsættes i alt 6 mio. kr. til en erhvervsrettet indsats for grøn transport og grøn mobilitet.

Desuden afsættes i alt 13 mio. kr. til statslig skovrejsning. Tiltaget forventes samlet at finansiere op mod 110 ha bynær skov, da statslig skovrejsning typisk medfinansieres med 50 pct. af vandværker og kommuner.

Med disse tiltag anerkender Klima-, Energi- og Bygningsministeriet skov som en vigtig ressource til binding af CO2 og beskyttelse af vandmiljøet, der samtidig medvirker til at skabe gode oplevelser for danskerne.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.