Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Analyse af herlighedsværdier i skovrejsning

26. februar 2015
Sophie Walseth, Dansk Skovforening
 
Projekt ledet af skovbrugsforsker Christian Nørgaard Nielsen har til formål at lave en ny håndbog: "Natur- og herlighedsværdier ved skovrejsning".
 
Håndbogen skal behandle de aspekter af skovrejsning, som ikke har at gøre med vedproduktion, dvs. vildtpleje og jagtmuligheder, eksistens af vådområder, biodiversitet, fortidsminder, strukturdiversitet og landskabelig skønhed m.v.
 
Christian Nørgaard Nielsen har besøgt 15 skovejendomme for at analysere herlighedsværdier i forbindelse med skovrejsning. Materialet fra analysen skal anvendes som eksempler i den nye håndbog.
 
Detaljeret beskrivelse af de 15 ejendomme er allerede nu offentliggjort og kan være til inspiration for alle der overvejer skovrejsning.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.