Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Sustainable Biomasse Partnership (SBP)-dag på Sorø Akademi

 
24. februar 2015
Marie-Louise Bretner, Dansk Skovforening
 
Danske energiproducenters brancheaftale om indkøb af bæredygtigt produceret energitræ Energiproducenterne lancerede den 4. december 2014 en brancheaftale der omhandler indkøb af træ til energi. Opdraget til brancheaftalen var givet af Klima-, Energi- og Bygningsministeren.
 
Fra fyringssæsonen 2016/17 skal 40 % (stigende op til 90 % i 2019) af det energitræ, som danske energiproducenter køber være bæredygtigt samt give en væsentlig CO2 besparelse set i forhold til udledningerne fra et gennemsnitligt kulkraft fyret kraft/varme-værk.
De danske energiproducenters krav til dokumentation af bæredygtighed er, at energitræet enten:
  • Er FSC- eller PEFC-certificeret
  • Har et Sustainable Biomass Partnership (SBP)-certifikat eller
  • Er dokumenteret bæredygtigt på anden vis
Kun ca. 12 % af det private skovareal i Danmark er skov-certificeret efter PEFC eller FSC og det er næppe sandsynligt at aktørerne i energitræskæden vil finde på egne dokumentationsprocedure for, på anden vis, at kunne dokumenterer, at energitræet er bæredygtigt produceret. Det betyder alt andet lige, at SBP-certificeringen vil være noget de fleste energitræsproducenter skal forholde sig til.
 
 

Sustainable Biomass Partnership dag på Sorø Akademi

 
I den anledning arrangerede Skovforeningen og DONG Energy en SBP-dag på Sorø Akademi torsdag den 5. februar med deltagelse af Skovforeningen; skoventreprenører; Naturstyrelsen; Energistyrelsen; forskere fra KU; et certificeringsfirma, DONG samt SBPs tekniske ansvarlige Simon Armstrong.
 
Dagens indhold var:
  • Præsentation af energiproducenternes brancheaftale som baggrund for SBP-dagen v. Peter Kofod
  • Præsentation af Sustainable Biomass Partnership (SBP) version 1.0 v. Simon Armstrong  
  • Spørgsmål og diskussion 
  • Eksempler, spørgsmål og diskussion i skoven
 

Indholdet af SBP-standarden

 
Helt overordnet går en SBP-certificering ud på, at biomasseproducenten (det kan være en skovejer, en skov entreprenør, den virksomhed der sælger til flis varmeværket eller selve varmeværket) definerer det område, som hans energitræ kommer fra – hans Supply Base. I fald energitræet fra hans forsyningsområde ikke er skov-certificeret (FSC eller PEFC) så skal biomasseproducenten lave en risikovurdering af om der, i hans forsyningsområde, er risiko for at energitræet ikke overholder de krav med tilhørende kriterier og indikatorer, som SBP-standarden opstiller.
 
Biomasseproducentens risikovurdering af hans eget forsyningsområde skal godkendes ved en 3. parts auditering af et certificeringsfirma.
Biomasseproducentens risikovurdering er i første omgang en skrivebords vurdering. Hvis enkelte emner ikke lader sig afklarer ved skrivebordet eller hvis biomasseproducenten (eller auditeringen) kommer frem til at man ikke kan afvise, at der er en risiko, så skal forholdene undersøges nærmere i felten. Består risikoen forsat efter en tur i felten, skal biomasseproducenten indføre afværgeforanstaltninger (mitigation measures), der kan bringe den identificerede risikoen ned i lav risiko.  
 
Oplysninger om forsyningsområde, samt sammendrag af auditerings rapport skal offentliggøres ligesom at certificeringsfirmaet skal inddrage interessenter, der har interesse i og bliver påvirket af biomasseproducentens dispositioner.
Dertil kommer, at der skal være sporbarhed i energitræskæden samt at biomasseproducenten skal videregive oplysninger til energiproducenten, således at energiproducenten kan lave et CO2-udlednings regnskab.
 


 

Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.