Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Ekskursion og møde i Sydlige Jyllands Skovkreds den 11. marts

 
24. februar 2015
Mogens Lunde, formand for Sydlige Jyllands Skovkreds
 
Skovforeningen inviterer til  ekskursion og skovkredsmøde i Sydlige Jyllands Skovkreds onsdag den 11. marts 2015.

Alle medlemmer er velkomne.
 
 

Kl. 9.30. Ekskursion i Gerrebæk Plantage

 
Hvordan kommer man videre efter en ødelæggende storm?
 
Gerrebæk plantage blev hårdt ramt af stormen Allan den 28. oktober 2013. Skovfoged Jakob Engsig, Skovdyrkerne Syd, styrede stormfaldsprojektet og kommer ind på disse emner:
 • Kort beskrivelse af ejendommen

 • Når skaden er sket, hvordan prioriteres der så?

 • Ejerens og skovfogedens overvejelser - og den endelige beslutning

 • Til- og fravalg af tilskud til gentilplantning
 
Mødested
 
Gerrebæk Plantage ligger tæt ved den tyske grænse.

Syd for Tinglev hvor Gerrebækvej møder Gårdebyvej køres mod vest ind i plantagen. Mødested ved vendepladsen.

 


Cirka kl. 12.00: Skovkredsmøde i Bylderup-Bov

 

Dagsorden
 1. Energibranchens bæredygtighedskrav til energitræ: Hvad kommer det til at betyde for afsætningen og for krav til  skovdyrkningen?

 2. Skovforeningens strategi i den offentlige debat: Hvornår går vi i krig om fx biodiversitet og biomasse, og hvornår vender vi det døve øre til?

 3. Det nationale skovprogram og Naturplan Danmark - hvad sker der?

 4. Hvad gør Skovforeningen aktuelt for at få fjernet arveafgiften for skovene.

 5. Skovens Dag 10. maj 2015 med mulighed for folkelig debat om det nationale skovprogram: Deltagelse, muligheder, tilbud om hjælp.

 6. Genplant Planeten 2.-6. november 2015: Gør reklame for skovbruget ved at lade skoler plante træer i skoven.

 7. Kronvildt: Hvorfor er der behov for en ny forvaltning?

 8. Bæredygtig Jagt: Aktiviteter i 2015 - og hvorfor?

 9. Mulig oprettelse af en ekstra skovkreds i Jylland?

 10. Næste møde.

 11. Eventuelt.

 
Mødested
 
Slogs Herreds Hus, Slogsherredsvej 20, Bylderup-Bov.
 
Der bliver serveret kaffe og ostemad til en pris af 50 kr. pr. person.

Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.