Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Gør skovbrug til en folkesag

 
9. marts 2015
Lederen fra Skoven 2, 2015
Niels Reventlow og Jan Søndergaard, Dansk Skovforening 
 
Den der ikke ses, findes ikke. Og danske politikere har stort set ikke fundet dansk skovbrug i over 10 år. Mens dette skrives, venter vi stadig på regeringens nationale skovprogram til afløsning for det gamle fra 2002.

Hvis politikerne reelt skal interessere sig for at føre skovpolitik og udnytte skovenes muligheder og give skovbruget bæredygtige arbejdsvilkår, så skal de mærke at skovpolitik er en folkesag.

Alle i skovbruget kender paradokset: Alle danskere kender og elsker skovene, men kun meget få ved hvad skovbruget gør for at passe og drive skovene og udnytte deres muligheder.

Skovbruget selv kan gøre noget ved vores usynlighed - og derved blive set, hørt og imødekommet. Af befolkningen og af politikerne.
 
 

Skovens Dag 10. maj

Temaet for Skovens Dag 2015 er "Skovene i fremtiden". Vi håber at regeringen udsender sit nationale skovprogram inden 10. maj, for det vil være oplagt at diskutere skovprogrammet med gæsterne på dagen, fx lokalbefolkningen, foreninger, politikere og journalister:

Hvad betyder det for skovdriften at politikerne interesserer sig for skovene - eller vender hovedet den anden vej? Hvad ønsker du af politikerne og af en dansk skovpolitik? Og hvad ønsker gæsterne?

Håndbog for arrangører på Skovens Dag” er fuld af praktiske råd og gode ideer til arrangementer der give gæsterne viden om skovbrug, glæde ved at bruge skoven og dialog med skovbruget.

Yderligere oplysninger og tilmelding af dit arrangement hos Martin Einfeldt, me@skovforeningen.dk.

Skovens Dag støttes af Nordea-fonden og G. B. Hartmanns Forskningsfond.


Genplant Planeten 2. - 6. november

 
Skoven i Skolen har fået mulighed for lade skoler plante træer i første uge af november 2015, 2016 og 2017. Titusindevis af elever og lærere kommer til at lære om træets kredsløb og klimafordelene ved at dyrke skov, fælde træer og bruge træ bæredygtigt. Samtidig oplever børnene at de selv kan handle og gøre godt for klimaet - ved at plante træer.
 
Der bliver brug for masser af skove der inviterer den lokale skole ud at plante og gerne fortæller lidt om hvad skov og træ betyder for klimaet. Tilmeld din skov ved at sende en mail til info@skoven-i-skolen.dk. Alle tilmeldte skove vises på et kort som vi sender til alle skoler i april. Så tilmelder skolerne sig efter først-til-mølle princippet. Der er 50 træer til hver klasse som planter.
 
Læs flere deltaljer om projektet som hedder Genplant Planeten. Yderligere oplysninger hos Malene Bendix, mab@skovforeningen.dk.

Genplant Planeten støttes af Nordea-fonden, DONG, friluftslivets tipsmidler, Danske Planteskoler, DAPO  og 15. Juni Fonden.


Vi håber at mange skove vil være med - både til Skovens Dag og Genplant Planeten

Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.