Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Møde med folketingsmedlemmer om stormfaldsordningen og skovdrift

 
13. april 2015
Meddelelse fra Skovdyrkerne
 
Skovdyrkerne har samlet medlemmer af Folketinget til et debatmøde om stormfaldsordningen og skovdrift. I mødet deltager Hans Christian Schmidt, Venstre, Mike Legarth, Konservative og Troels Ravn, Socialdemokratiet. Derudover deltager Niels Iuel Reventlow, formand for Dansk Skovforening.
 
Skovdyrkerne arrangerer dette debatmøde for at få politikerne i tale. Skovbruget har lige nu en unik chance for at stille skarpt på skovdrift med afsæt i stormfaldsordningen. Mange skove har mærket konsekvenserne af stormene i efteråret 2013, og stormene har skabt øget fokus på skovdrift. Der er netop nedsat en kommission til at se på stormfaldsordning, og det er valgår.
 
Så mød op, deltag i debatten og få indflydelse på fremtidens politiske holdninger til skovdrift. Du er også velkommen til at invitere din skovejernabo med.
 
Mødet foregår mandag den 27. april 2015 kl. 17.00 på Den Gamle Grænsekro, Koldingvej 51, 6070 Christiansfeld.
 
 

Program

 
17.00  Velkomst og introduktion til problemstillingen ved Torben Bille Brahe, formand for hovedbestyrelsen i Skovdyrkerne.

17.20  Stormfaldsordningens betydning – muligheder og begrænsninger ved Thomas Ørting Jørgensen, stormfaldsramt skovejer.

17.40  5 min til hvert folketingsmedlem.

18.00  Paneldebat med folketingsmedlemmerne, formændene for Dansk Skovfor-ening og Skovdyrkerne med spørgsmål fra salen.

18.45  Afslutning ved Torben Bille Brahe, formand for hovedbestyrelsen i Skov-dyrkerne.

19.00  Skovdyrkerne er vært ved en middag.
 
 

Tilmelding

 
Tilmelding sendes til stormfald@skovdyrkerne.dk.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.