Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Årsmøde for Skovforeningens regionale hjortevildtrepræsentanter


20. maj 2015
Jan Søndergaard, Dansk Skovforening
 
Skovforeningens regionale repræsentanter i hjortevildtgrupperne afholdt den 11. maj 2015 det årlige koordineringsmøde. Mødet gennemføres sammen med landbrugets repræsentanter, idet landbruget på mange områder har parallelle synspunkter.

Hovedpunkterne fra mødet var:
  • Skov- og landbruget er sammen med Naturfredningsforeningen enige om principperne for en ny forvaltningsmodel for kronvildt. Forvaltningsmodellen giver flere muligheder for jagt for lodsejere som frivilligt indgår i et hjortevildtlav. Forslaget skal behandles i Vildtforvaltningsrådet senere i 2015.

  • Den nye forvaltningsmodel vil give mere arbejde - og desværre yderligere bureaukrati - men begge dele er et nødvendigt onde for at fastholde et princip om forvaltning på lokalt plan og med flest mulige frihedsgrader for den enkelte lodsejer.

  • Væksten i kronvildtbestandene er i følge de regionale gruppers indberetning nu stoppet, mens dåvildtbestandene er vokset ca. 10% det seneste år . Uanset unøjagtigheder i opgørelsesmetoderne, så er disse det bedste værktøj som forefindes som beslutningsgrundlag for gruppernes forvaltning. 
Det er grundlæggende for Skovforeningen at hjortevildt forvaltes bedst med brug af lokal viden. De uløste problemer skal løses ved at give lodsejerne flere redskaber i forvaltningen, så vi opnår øgede jagtværdier og oplevelsesmuligheder uden de uacceptabelt store afgrødeskader. Ellers er der risiko for nye restriktioner.

Se de regionale repræsentanter i den samlede liste over Skovforeningens repræsentanter i udvalg.

Hvis medlemmer af Skovforeningen ønsker en uddybning eller debat om arbejdet i de regionale hjortevildtgrupper, så opfordrer vi til at tage en kontakt til skovkredsformanden med forslag om at emnet tages på dagsordenen for næste skovkredsmøde.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.