Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Opjustering: Stormene i 2013 væltede knap 1,9 millioner m3 træ


16. juni 2015
Søren Fodgaard, Dansk Skovforening

Stormfaldene i oktober og december 2013 er opjusteret med 16%. Det skønnes nu at der faldt knap 1,9 millioner m3. Kort efter stormfaldene skønnede man at de offentlige og private skove tilsammen havde fået væltet 1,6 millioner m3.

Der er mange årsager til opjusteringen. Vigtigst er nok at der var meget spredt fald, altså enkelttræer i en større bevoksning. Især i selvforyngelser kan det være svært i en fart at vurdere hvor meget træ der ligger på jorden.

Den nye opgørelse tager udgangspunkt i at statsskovene for nylig opjusterede deres første skøn med 28%. Månedsbladet Skoven har kontaktet flere private aktører, og et forsigtigt skøn viser at de private skoves stormfald er 10% højere end først antaget.

Dermed når man op på at der i alt væltede knap 1,9 millioner m3. En normal årshugst ligger omkring 2,5 mio. m3.

Det samlede stormfald i 2013 er dermed det 5. største der er registreret i Danmark. Det største er stadig december 1999 med 3,6 mio. m3

Læs mere i Skoven nr. 6/2015.


Tidligere nyheder i sagen


16. januar 2014
Stormrådet erklærer stormfald for hele landet
Stormrådet har åbnet stormfaldsordningen for begge stormfald i 2013 (28. oktober og 5. december) og for hele landet. Skovforeningen er glad og lettet.

11. januar 2014
Pressemeddelelse: Stormene i 2013 væltede 1,5 millioner m3 træ
Skovenes direkte tab efter de to storme 28. oktober og 5. december 2013 skønnes til knap 300 millioner kr. Dertil kommer et indirekte tab på længere sigt.

20. december 2013
Stormene væltede 1,5 millioner m3 træ
Skovenes samlede økonomiske tab vurderes til 300 millioner kr. for de to stormfald i 2013.

9. december 2013
Opgørelse af skaderne efter stormen 5. december
Skovforeningen samler nu et overblik over skaderne på skovene. Send dit bedst mulige skøn til din skovkredsformand, til din skovdyrkerforening eller til din HedeDanmark-skovregion.

21. november 2013
Nye tal: Skovforeningen beder Stormrådet ændre afvisning
Det opdaterede skøn over stormfaldet den 28. oktober er 470.000 m3. I de ramte områder (Sønderjylland, Sydfyn og Vestsjælland) er faldet mere end 1 års normalhugst. Skovforeningen beder derfor Stormrådet ændre sin afvisning.

11. november 2013
Skovene mistede 100 millioner, men Stormrådet afviser stormfald
Den korte orkan 28. oktober væltede 320.000-350.000 m3 landet over, vurderer Skovforeningen. Stormrådets afvisning af at aktivere forsikring og gentilplantningsordning er truffet på et forkert grundlag.

5. november 2013
Stormfaldsordningen aktiveres ikke i denne omgang
Stormrådet har besluttet at stormfaldet 28. oktober ikke var stort nok til at aktivere stormfaldsordningen. Det viser at ordningen bør ændres - nogle skove, især i Sønderjylland, blev nemlig katastrofalt hårdt ramt.

27. november 2013
TV om stormfaldet der er værre end først antaget
Se indslaget i TV2 Øst med skovfoged Anders Grube, Stiftelsen Sorø Akademi, og direktør Jan Søndergaard, Dansk Skovforening. 

31. oktober 2013
Stormen den 28. oktober har ramt mange skove hårdt
Skovforeningen har nu indsamlet oplysninger om stormfaldets størrelse og karakter, og det tyder på at mange skovejendomme har lidt ganske betydelige tab.

29. oktober 2013
Foreløbig vurdering: Betydelige skader i skovene efter stormen
De foreløbige tilbagemeldinger efter stormen i går tyder på mange knækkede træer.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.