Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Pukkel af ansøgninger om stormfaldstilskud ekspederes i år


16. juni 2015
Hans Maltha Hedegaard, Dansk Skovforening

Mange skovejere har undret sig over at de endnu ikke har modtaget tilsagn om stormfaldstilskud, selvom deres ansøgninger er indsendt for længst.

Og mange skovejere har, på trods af det manglende tilsagn, set sig nødsaget til at genplante stormfaldsarealerne allerede nu. Ellers mistes en vækstsæson, og arealerne vil gro yderligere til så plantning vil blive vanskeligere. Men når der plantes allerede nu, er det uden sikkerhed for at de indsendte ansøgninger bliver godkendt af Naturstyrelsen i den foreliggende form.


Naturstyrelsen oplyser at de er godt i gang med at behandle ansøgningerne


Ansøgningerne behandles i den rækkefølge som Naturstyrelsen har modtaget dem i. Dog vil ansøgninger som omfatter oprydningstilskud blive behandlet først.

De første ansøgere har modtaget tilsagn om tilskud. Naturstyrelsen siger at alle ansøgninger vil være færdigbehandlet inden nytår.

Naturstyrelsen har stor forståelse for at ansøgerne har behov for at få svar snarest muligt, og Styrelsen anerkender at ansøgningerne burde have været behandlet hurtigere. Naturstyrelsen vil derfor ansætte flere sagsbehandlere så der bliver flere ressourcer til færdigbehandling af de resterende sager.

Skovforeningen finder det langstrakte forløb meget utilfredsstillende, men det er godt at Naturstyrelsen nu ansætter flere sagsbehandlere så sagerne kan afsluttes.


Tidligere nyheder i sagen


16. januar 2015
Godt nyt om stormfaldsordning: Faldet kan præciseres i ansøgning
Stormrådet har accepteret at skovejere i nogle tilfælde kan ændre typen af fald (spredt fald/fladefald) fra forsikringsanmeldelsen til ansøgningen om gentilplantning. Det er en god opblødning af administrationen.

24. november 2014
Opdateret materiale fra Naturstyrelsen om stormfaldstilskud
Naturstyrelsen har nu revideret materialet om tilskudsansøgning til genplantning efter stormfaldet i 2013. Hent det her.

10. november 2014
Du kan nu søge tilskud til genplantning efter stormene i 2013
Naturstyrelsen har nu udsendt et ansøgningsskema med vejledning til brug ansøgning til stormfaldsordningen. Ansøgningen skal indsendes mellem 1. december 2014 og 1. februar 2015.

2. september 2014
Gode nyheder: EU godkender stormfaldsordningen
Efter Naturstyrelsens kontakt til EU-Kommissionen er den nye stormfaldsordning godkendt. Også tilskuddet til pesticidfri anlæg og skånsom jordbearbejdning. Der er godt nyt til skovejere som vil bruge den nye stormfaldsordning til genplantning af skov.

5. august 2014
Rande kan medregnes til stormfaldsareal
Ny vejledning til stormfaldsordningen åbner for at medregne rande til fladefaldsarealer. Arealer der ikke blev anmeldt i marts kan derfor komme over minimumgrænsen. Skovforeningen har bedt Stormrådet åbne ordningen for også disse arealer.

2. maj 2014
Stormrådet træffer endelig beslutning om tilskudsreglerne den 6. maj
Det ser ud til at spredt fald kommer med og at minimumsgrænsen for det enkelte stormfaldsareal bliver 0,2 ha

3. april 2014
Yderligere forsinkelse af stormfaldsordningen
Stormrådet og Naturstyrelsen har endnu ikke er fundet en ny stormfaldsordning som man vurderer holder juridisk. Et nyt oplæg forventes klart lige inden påske, og den endelige ordning ventes klar i midten af maj. Det er yderst beklageligt.

28. marts 2014
Stormfaldsordning ventes klar inden påske
Stormrådets formand Karen Westerbye-Juhl siger til Skovforeningen at der er stor forståelse for at skovbruget har brug for en afklaring af stormfaldsordningen, og hun håber at have ordningen klar inden påske.

27. marts 2014
Ingen afgørelse på ny stormfaldsordning
Stormrådet besluttede ikke i dag indholdet af stormfaldsordningen for 2013-stormfaldene. Ingen ved hvornår afgørelsen kommer. Skovforeningen presser på for en afklaring hurtigst muligt.

10. marts 2014
Reglerne for stormfaldet i 2013 kommer 27. marts
Husk at anmelde stormfald senest lørdag den 15. marts 2014 til dit forsikringsselskab. Stormrådet godkender først på sit møde 27. marts de endelige regler for stormfaldet i 2013.

5. februar 2014
Anmeldelse af stormfald
Det er vigtigt at samtlige ejendomsnumre for stormfaldsramte arealer påføres i anmeldelsesskemaet. Oprydning må gerne påbegyndes inden man har anmeldt skaden.

23. januar 2014
Anmeldelse af stormfald til forsikring
Hvis du har haft stormfald og har en basisforsikring, skal du anmelde stormfaldet til forsikringsselskabet senest den 15. marts. Så kan du senere søge tilskud til oprydning og gentilplantning - senest 15. september.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.