Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

EU-Parlamentet vil bevare skovenes frie afsætning


17. juni 2015
Karin A. Holm, Dansk Skovforening

EU-Parlamentet har udtalt sig om Kommissionens forslag til skovstrategi fra 2013. Med 566 stemmer for forslaget ud af 677 medlemmer sendte Parlamentet et stærkt signal om opbakning til strategien. Det er godt for EU’s skove.

Endnu bedre er at Parlamentet trak den rigtige vej på mange og vigtige punkter: Parlamentet lægger stor vægt på at skovene er vigtige til at håndtere klimaforandringer, at træproducerende skove optager mere CO2 end urørte skove, at effektiv udnyttelse af skovenes produkter skal fremmes, at hele skovsektorens konkurrencedygtighed skal øges og at skovene skal bidrage til at øge beskæftigelsen særligt i landdistrikterne.

Skovstrategien er ikke juridisk bindende, men kan være med til at sikre sammenhæng og koordinering i al den EU-lovgivning som påvirker skovene og skovbruget. Strategien sætter samtidig retningslinierne for medlemslandenes egen skovpolitik.


Kaskadeprincippet afvises


Et alvorligt problem i Kommissionens forslag til skovstrategi var kaskadeprincippet. Det er bindende regler for at træ kun må bruges til energi efter at have været brugt i anden træindustri.

Skovforeningen og vores kolleger i den europæiske skovejerorganisation CEPF har arbejdet for at Parlamentet ville tage afstand fra sådan en markedsregulering. Og det er lykkedes.

Parlamentet siger at fokus skal være på en effektiv udnyttelse af ressourcerne, under hensyn til lokale forhold. Det vil betyde langt større fleksibilitet for skovene i forvaltningen af ressourcerne, herunder brugen af træ til energi. 

CEPF har fremhævet overfor EU, at der ikke anvendes højværditømmer til fremstilling af energi. Ikke mindst fordi energisektoren ikke kan konkurrere med savværkerne og celluloseindustrien på købsprisen. I stedet bruges restprodukter fra træindustrien, udtyndingstræ og træaffald fra primærproduktionen. Der er derfor tale om komplementerende og ikke konkurrerende anvendelse.

Der kan dog være tilfælde, hvor især mindre skove kan have logistiske problemer med at afsætte sit tømmer - og så vil det være helt urimeligt, hvis det ikke må bruges til brænde.


Respekt for det private ejerskab og lokale forhold


Kommissionens forslag til skovstrategi er også blevet behandlet af Regionsudvalget som har fokus på kontrol med og forvaltning af de private skove, hvor især genplantning fremhæves. Skovejerne og deres organisationer bør også sikres indflydelse på de beslutninger, der vedrører skov.

Den endelige resolution fra Parlamentet understreger ligeledes, at skovbrug er et lokalt anliggende, og at skovstrategien skal anvendes til at støtte op om lokale initiativer og sikre en koordinering, som tager hensyn til de lokale udfordringer, der måtte være.

Endvidere fremhæver Parlamentet vigtigheden af at respektere den private ejendomsret, og at alle interessenter får mulighed for at indgå i en dialog om at styrke og udvikle bæredygtig skovdrift og forbedre udvekslingen af informationer.


Vejen frem


Næste skridt er implementering af den nye strategi. Kommissionen har lovet at tage Parlamentets resolution i betragtning under udarbejdelsen af de forventede flerårige planer og at sikre, at alle interessenter bliver fuldt involveret i processen.

Skovforeningen er tilfreds med denne udvikling og håber, at det vil medføre større gennemsigtighed og koordination både i EU's fremtidige lovgivning på skovområdet og også i den lokale og nationale politik i Danmark.


Tidligere nyheder i sagen


28. november 2014
Sprintertræer med i europæisk kapløb
Hurtigvoksende sprintertræer er med i kapløbet om at skabe nye jobs, producere vedvarende energi og skabe et konkurrencedygtigt marked i Europas skovbrugssektor. Dette fremgår af EU's skovstrategi som har været i høring.

26. september 2014
Skov til morgenmad i EU
Skovbrugets organisationer i Bruxelles har haft 60 EU-parlamentarikere til morgenmad - og talt om nødvendigheden af at EU skaber en sammenhængende og stabil ramme for en bæredygtig skovbrugssektor.

11. september 2014
Brev til Danmarks EU-parlamentarikere
Dansk Skovforening har skrevet til de 13 danske Europa-parlamentarikere for at informere om de skovpolitiske emner, der i særlig grad vil påvirke de danske skove i fremtiden.

15. januar 2014
EU ser på skovene. Endelig.
Europa-Kommissionen har udviklet et forslag til skovstrategi i samarbejde med medlemsstaterne. Skovforeningen ser frem til at strategien bliver vedtaget. Det vil være nyt for EU, og det er nødvendigt for skovene.

29. september 2013
EU på vej med skovstrategi som værn mod hovsa-politik
Skovforeningen hilser EUs kommende skovstrategi velkommen. Vi forventer at strategien vil sikre sammenhæng og synergi og tjene som reference når EU laver politik der påvirker skovene og skovbruget.

Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.