Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Invitation: Seminar om skov- og natursektorens praktiske uddannelse nu og i fremtiden


7. august 2015
Rasmus Brodersen, Skovskolen, Københavns Universitet

Mandag den 24. august afholder Skovskolen et seminar om ønskerne til fremtidens uddannelse af skov- og naturteknikerelever.

Skovskolen og skovbruget finder det nødvendig med en diskussion blandt aftagermiljøerne om fremtiden for uddannelsen. Der stilles spørgsmål om nødvendigheden af en faglært uddannelse der rummer den nuværende bredde. Vi fornemmer endda at der stilles spørgsmål om nødvendigheden af en selvstændig faglært uddannelse til sektoren. 

Gennem mere end 50 år har der været en kobling mellem en faglært skov- og naturuddannelse og Skovskolen som brancheskole. Hvordan skal dette billede se ud i fremtiden?

Vi har samlet en række organisationer til en seminardag som slutter med en åben debat/paneldebat. Vi håber at kunne samle en lang række aktører til en debat der rækker ind i fremtiden. 


Program


Vi har sammensat nedenstående program som vil blive opdateret på www.ign.ku:

9.30   Kaffe og brød.
10.00 Velkomst og indledning v/ Anders Bülow, Skovskolen.
10.15   Fakta om skov- og naturtekniker uddannelsen v/ Rasmus Brodersen, Skovskolen.
10.30 Brancheskole eller ej – hvad burde det betyde for sektoren v/ Esben Møller Madsen, godsforvalter Trolleholm Gods.
10.45   En sektor og en faglært uddannelse – hører de også sammen i fremtiden? v/ Dansk Skovforening. 
11.00   Skov- og naturteknikeren set med de større ejendommes øjne.
11.15   Skov- og naturteknikeren set fra Danske Skoventreprenører.
11.30   Skov- og naturteknikeren set fra Dansk Træplejeforening.
11.45   Skov- og naturteknikeren set fra Danske Herregårdsjægere.
12.00   Frokost.
13.00 Skov- og naturteknikeren set med øjne fra ”Det faglige udvalg for skovbrug” v/ formand Morten Fischer, 3F.
13.15 Paneldiskussion med oplægsholderne plus HedeDanmark og Aage V. Jensens fonde. Ordstyrer: Søren Friese, skovrider i Naturstyrelsen.
14.40 Opsamling og perspektivering.
15.00 Farvel og tak for i dag.


Tilmelding


Deltagelse er gratis, men kræver tilmelding på jby@ign.ku.dk senest onsdag 19. august.


Sted


Skovskolen, Nødebovej 77A, 3480 Fredensborg,
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.