Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Læk fra finanslovsforslag om besparelser på miljø og klima


1. september 2015
Tanja B. Olsen, Dansk Skovforening

Mens regeringen arbejder på sit forslag til finanslov der forventes fremlagt i september, er oplysninger om planlagte besparelser på klima- og miljøområdet lækket til pressen. Samlet skulle det dreje sig om besparelser på det grønne område på knap 340 millioner kr. for perioden 2016-19.

Information skriver i dag at det kan få betydning for en række af initiativerne i den tidligere regerings Naturplan Danmark samt for Danmarks klimamål om at reducere CO2-udledningen med 40% i 2020 og at være uafhængig af fossile brændsler i 2050.

Kun få konkrete oplysninger er lækket, og det fremgår ikke hvilke initiativer der i givet fald skal nedprioriteres. Derfor er det indtil videre ikke til at sige hvilken betydning de påtænkte besparelser kan få for skovene, for skovbruget, for omlægningen til vedvarende energi, for brugen af flis eller for naturbeskyttelsen.

Skovforeningen følger sagen tæt.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.