Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Skovene skal have et nyt vurderingssystem


20. november 2015
Hans M. Hedegaard, Dansk Skovforening

Skovforeningen har mødt Skatteministeriet som arbejder med at udvikle et nyt vurderingssystem for alle landets faste ejendomme. Vi orienterede om det nuværende systems væsentlige problemer. Ministeriet var i vid udstrækning enig med Skovforeningen, og vi drøftede mulighederne og problemerne i et nyt vurderingssystem for skovene.

Ministeriet ønsker at holde flere møder med Skovforeningen om sagen.

Ministeriets ambition med det nye vurderingssystem er:
  • At genskabe tilliden til ejendomsvurderingssystemet
  • At ejerne kan genkende deres ejendom i vurderingerne 
  • At sikre ensartede vurderingsniveauer for – i øvrigt ens – ejendomme
  • At sikre, at vurderingerne relaterer sig til virkeligheden og de forventelige handelsværdier
  • At sikre gennemsigtighed.

Der vil fortsat være behov for, at skovejerne indsender oplysninger til SKAT som grundlag for fremtidens ejendomsvurderinger. Ministeriet og Skovforeningen vil sammen søge at udarbejde et skema, som dels kan give grundlaget for vurderingerne, dels være til at administrere for skovejerne.


Driftsøkonomisk grundværdibegreb


Skovforeningen har i mange år argumenteret for at skovenes grundværdier ikke lovligt kan indeholde elementer af herlighedsværdi. Det har SKAT aldrig accepteret, men Skatteministeriet er helt åben over for at fastsætte rent driftsøkonomiske grundværdier. De skattemæssige konsekvenser heraf må diskuteres andetsteds. Det er positivt, hvis der med et nyt vurderingssystem kan blive gjort op med dette mangeårige problem.

Skovforeningen vil fortsat arbejde tæt sammen med Skatteministeriet for at få etableret et nyt og mere retfærdigt vurderingssystem for skovene -  og med så få administrative problemer som muligt.


Hvornår mærker skovejerne effekten af den nye vurdering?


De nye vurderinger for skovene får status pr. 1. oktober 2018.

Offentliggørelsen vil ske mellem 1. marts og 1. juli 2019.

For generationsskifter finder de nye vurderinger anvendelse fra de er meddelt ejeren.

I ejendomsskattemæssig sammenhæng vil de nye vurderinger først vil blive anvendt i 2020.


Tidligere nyheder i sagen


19. november 2014
Lovforslag: Skovvurderingerne fastfryses indtil 2018
Regeringen når ikke at få vedtaget et nyt vurderingssystem til ikrafttrædelse 1. oktober 2015. Skove der har været for højt vurderet, må derfor betale for høj ejendomsskat indtil 2020. Det er uacceptabelt, og Skovforeningen arbejder for en bedre løsning.

12. september 2014
Ekspertudvalgs anbefalinger om vurdering af skov
Skatteministeriets ekspertudvalg om den offentlige vurdering begrænser sig til overordnede betragtninger om skovejendomme. Området bør udvikles og analyseres nærmere, hedder det. Skovforeningen påpeger fortsat urimelighederne i vurderingen af skove.

14. januar 2014
Skovforeningen påviser skovenes forkerte grundværdier for Regeringens ekspertudvalg
Skovforeningen har sendt et forslag til en mere enkel, retfærdig og forståelig model for vurderinger af skove til Regeringens uafhængige ekspertudvalg for ejendomsvurderinger.

18. december 2013
Skatteministeriets ekspertudvalg ser på skovenes vurderinger
Skovforeningen har mødt Skatteministeriets nyligt nedsatte ekspertudvalg for ejendomsvurderinger. Udvalget beder nu om Skovforeningens forslag til et mere enkelt, retfærdigt og forståeligt system hvor der fx ikke betales jordskat af herlighedsværdier.

13. september 2013
SKAT kendte til fejl i skovvurderinger siden 2002
Skovforeningen har igennem 10 år fortalt politikere og SKAT at der er systematiske fejl i vurderingerne af skov. Det er nu blevet bekræftet af Rigsrevisionen.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.