Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Skovrådet inviterer ministeren på skovtur


20. november 2015
Hans M. Hedegaard, Dansk Skovforening

Den 30. oktober mødtes Skovrådet for første gang siden den nye regering tiltrådte. Rådet besluttede at invitere miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen på en skovtur, hvor hun vil blive præsenteret for hele den palet af goder som skovene kan levere til samfundet.

Skovrådet er nedsat for at rådgive ministeren. I regeringens kommende naturpolitiske tiltag ser Rådet gerne at indsatsen for skovene udmøntes i et nyt nationalt skovprogram. Det gamle er fra 2002.

Ministeren vil naturligt fokusere på Skovrådets synspunkter på hendes eget ressortområde hvor skovenes biodiversitet spiller en meget stor rolle lige nu. Skovforeningen ønsker at Regeringen gør sig målene klar før virkemidlerne besluttes. Der mangler konkret forskningsviden om hvordan biodiversitet og træproduktion bedst kombineres og hvor der kan være behov for en særlig biodiversitetsindsats.  Der er heldigvis enighed, også i Skovrådet, om at skovejerne skal betales for den særlige indsats der skal ske i de private skove.

Et kommende nationalt skovprogram bør samtidig fokusere på vigtige skovpolitiske emner uden for Miljø- og Fødevareministeriets ressortområde. Det gælder blandt meget andet træ som vedvarende energikilde til gavn for klima og beskæftigelse, øget brug af træ i byggeri og forbedring af skovbrugets konkurrenceevne, fx ved implementering af EU-regler.

Vi ser frem til de kommende politiske initiativer.


Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.