Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Invitation: Dialogmøder om udsætning af fjervildt


3. februar 2016
Jan Søndergaard, Dansk Skovforening

Dansk Skovforening, Danmarks Jægerforbund, Landbrug & Fødevarer, Danske Herregårdsjægere, Fødevarestyrelsen og Naturstyrelsen inviterer til tre dialogmøder om natur- og vildtpleje med særlig vægt på opdræt og udsætning af fjervildt samt jagt på udsatte ”vildtfugle” fasaner, agerhøns og gråænder.

Dialogmøder er opfølgning på tidligere møder og fortsat dialog med alle interessenter knyttet til fjervildtopdræt og udsætning af fjervildt.
Vi skal fortsat sikre en proces, der kan skabe grundlag for at bevare udsætningsmuligheden i Danmark. Det gælder udsætning af fjervildt for jægere med små terræner og på større ejendomme med mere kommercielle tilgange. Jagtens udøvelse på konsortiejagter herunder intervaller mellem jagter skal også diskuteres.

Målgruppen er således alle der opdrætter og/eller udsætter fjervildt på alle niveauer, samt lodsejere der udlejer jagt, hvor der udsættes fjervildt.

Det er derfor vigtigt at alle, der arbejder med jagt på dette område og driver jagt i større eller mindre omfang, møder op og er med til at diskutere disse emner, så alle er forberedt bedst muligt, når udsætningsforliget skal genforhandles frem mod 2017 i Vildtforvaltningsrådet.

På møderne deltager repræsentanter for Danmarks Jægerforbund, Dansk Skovforening, Landbrug & Fødevarer, Danske Herregårdsjægere, Fødevarestyrelsen og Naturstyrelsen.
 

Tid og sted

  • 22. februar kl. 19-22, Gefion, Fulbyvej 15, 4180 Sorø.

  • 14. marts kl. 19-22, Centrovice, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg.

  • 4. april kl. 19-22, Kalø Økologiske Landbrugsskole, Skovridervej 3, 8410 Rønde.

Tilmelding


Pris for deltagelse er 75 kr.

Tilmelding sker på kursusafsnittet af Jægerforbunds hjemmeside. Under fanebladet "Natur" er det lettest at finde det møde du ønsker at deltage i.

Frist for tilmelding er 14 dage inden det enkelte møde. Herefter lukkes tilmeldingssystemet på hjemmesiden.


Program


19.00. Velkomst og status på proces v/Jagtfagligchef Niels Søndergaard, Danmarks Jægerforbund.

19.20. Orientering om Fødevarestyrelsens kampagne om sporbarhed ved indførsel af fjervildt fra udlandet v/ specialkonsulent og dyrlæge Stig Jessen, Veterinærrejseholdet, Fødevarestyrelsen.

19.45. Kaffe.

20.15. Orientering om Biotopplanerne og udsætning af fasaner/agerhøns v/vildtkonsulent NN, Naturstyrelsen.

20.30. Diskussion og videre proces.

21.45. Opsamling og konklusion.

22.00. Mødet slutter

Mødeleder er jagtfagligchef Niels Søndergaard, Danmarks Jægerforbund.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.