Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Skatteministeren: Skovrejsning kan være erhverv


5. februar 2016
Hans M. Hedegaard, Dansk Skovforening

Skatteministeren er enig med Skovforeningen i, at der kan gå lang tid før de første indtægter kommer efter en skovrejsning, uden at det i sig selv betyder at skovrejsning er hobbyvirksomhed.

I 2015 skrev Skovforeningen til Skatteministeren om problemet med at skovtilplantede ejendomme er blevet karakteriseret som hobbyvirksomhed af SKAT med deraf følgende vurderings-, skatte- og momsmæssige konsekvenser.

Ministeren har nu svaret. Han er enig med Skovforeningen i, at selvom der går lang tid mellem en tilplantning og de første indtægter fra arealerne, så betyder det ”ikke i sig selv, at skovbruget ikke kan anses for at være erhvervsmæssigt”.

Ministeren nævner, at en række konkrete vurderinger af bl.a. af virksomhedens omfang og intensitet har betydning for afgørelsen af, om virksomheden er erhverv eller hobby. Det er vi enige i. 

SKAT har tidligere kun har vurderet, om arbejdsintensiteten og den økonomiske intensitet på ejendommen var tilstrækkelig til at være erhvervsmæssig. SKAT har således ikke anset træernes vækst som tilstrækkelig intensitet på ejendommen. 

Med ministerens afklarende svar har vi opnået, at intensitetsspørgsmålet også omfatter det naturgivne, at træerne vokser.

Vi vil i Skovforeningen nøje følge SKAT’s kommende afgørelser på området. SKAT har lovet Skovforeningen, at de vil begrunde afgørelserne nærmere når skovejendomme får afslag på at være erhvervsmæssig virksomhed.


Tidligere nyheder i sagen


13. december 2015
Skovforeningen skriver til skatteministeren om hobbyskat på skov
Skovforeningen beder skatteministeren præcisere for SKAT at der efter tilplantning af jord med træer går årtier før der opnås nettoindtægter - uden at en tilplantet ejendom af den grund er hobbyvirksomhed.

8. september 2015
SKAT anerkender at der er en særlig ligningspraksis for vurdering af land- og skovbrug, men er ikke indstillet på at udsende et styresignal der beskriver sondringen mellem erhverv og hobby for nyplantet skov. Skovforeningen tager sagen op politisk.

12. august 2015
Er nyplantet skov hobby eller erhverv?
På det seneste er dukket stadig flere sager op hvor SKAT betragter nyplantet skov som hobby og ikke vil tillade fradrag for udgifterne. Det strider dog imod Højesterets retningslinjer, og det er en bombe under Danmarks mål om at plante mere skov.

21. april 2015
SKAT misforstår skovbrug som virksomhed
SKAT mener at skovrejsning er hobbyvirksomhed fordi arealet ikke giver indtægter i mange år. Skovforeningen er uenig og tager kampen op - med støtte i en Højesteretsdom og i Danmarks politiske mål om at fremme skovrejsningen.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.