Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Udmøntning af arveafgiftsreduktionen


5. februar 2016
Jan Søndergaard, Dansk Skovforening

I Skatteministeriet er embedsmændene i fuld gang med at forberede indholdet af det lovforslag, som skal gennemføre den politiske aftale om at reducere arveafgifterne fra 15 til 5 %. Det arbejde omfatter blandt andet værdiansættelse og succession.

For skovbruget er det afgørende vigtigt, at de virksomheder, der i dag har adgang til skattemæssig succession, bliver omfattet af den kommende lempelse af generationsskifterne. Skovbruget har også brug for at værdiansættelsen sker entydigt og rimeligt  i forhold til virksomhedernes indtjeningsevne.

Vi er i løbende kontakt med embedsmændene om emnerne. Især værdiansættelse af skove er en stor og kompleks opgave, som Skatteministeriets ekspertudvalg måtte opgive at finde klare anbefalinger til at løse.

I det aktuelle arbejde med at sikre erhvervet rimelige og velfungerende regler har vi fortsat et tæt samarbejde med Vækst i Generationer og landbruget, hvor de familieejede virksomheder har parallelle problemer. Vi er enige med vores samarbejdspartnere om de områder og modeller, som vi søger indbygget i lovforslaget. I det arbejde foreslår vi også indført værnsregler, der sikrer mod uønsket omgåelse af reglerne, så pengene bliver i virksomheden efter et generationsskifte. Se modellerne i dette notat fra Vækst i Generationer: 


Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.