Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Også skovuddannelser og forskning på de åbne skovkredsmøder


25. februar 2016
Martin Einfeldt, Dansk Skovforening

De fem åbne skovkredsmøder i marts og april skal især handle om EUs tømmerforordning og konsekvenserne for danske skove. Men møderne får nu et yderligere spændende indslag på programmet:

Skovskolen, København Universitet, kommer og præsenterer sin skovdriftsorienterede undervisning og sin praksisnære forskning. Skovskolen ønsker at fastholde og udvikle en tæt dialog med skovejere og skovforvaltere – om tømmerforordningen og om alle andre skovdriftsrelaterede emner.

Skovskolen kommer derfor også til skovkredsmøderne for at høre om skovbrugets og skovejernes udfordringer og behov - for på den baggrund at kunne producere viden til gavn for skovbruget.

Skovskolen er Danmarks primære omdrejningspunkt i uddannelse af skovens folk, både når det gælder udførsel, planlægning og forvaltning i bred forstand.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.