Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Flere tal om skovenes biodiversitet


9. marts 2016
Leder i Skoven 3/2016
Niels Reventlow og Jan Søndergaard, Dansk Skovforening

Københavns Universitets nye rapport om bevarelse af biodiversiteten i de danske skove har sat tal på debatten:
  • 75.000 ha løvskov skal sandsynligvis drives med biodiversitet som hovedformål for at bevare skovenes biodiversitet ud fra forudsætninger som rapporten selv stiller op.

  • 143 millioner kr. hvert år i al fremtid vil det koste at opgive træproduktionen på dette areal.

  • 53.000 ha af dette areal er privat ejet.
Ingen ved om politikerne faktisk vil bruge 143 millioner kr. hvert år på biodiversitet i skovene, og ingen ved hvor meget urørt skov politikerne ønsker at de private skove udlægger.

Men allerede nu har den politiske debat givet entydige tilsagn om at de private skoves biodiversitet skal bevares og udvikles ved frivillige aftaler og betaling til ejerne.


Næste skridt: Hvordan skal biodiversiteten bevares?


Politikerne har forpligtet sig internationalt til at bevare Danmarks biodiversitet.

Skovforeningen vil nu drøfte med politikerne hvordan de kan nå deres mål med fornuft og uden tvang mod skovejerne. Der er brug for at udvikle nye aftalemodeller.

Forskerrapporten handler kun om "urørt skov" hvor navnet i øvrigt er brugt misvisende da der åbnes for hugstindgreb til fordel for biodiversiteten.

Der bliver også brug for mange andre og billigere metoder som også tager flersidige hensyn. De metoder skal med i aftaletilbudene til private skovejere. Det kan fx være grønne driftsplaner, stævning, græsning, tilkastning af grøfter, kant- og bufferzoner til nøglebiotoper, skovbryn, skovlysninger, efterladelse af træer til død og henfald.

Vi vil også hjælpe politikere og myndigheder med at bygge tillid til skovejerne. Det er afgørende at en skovejer ser meningen med sin aftale og har indflydelse på den. Og frem for alt skal ejeren være tryg ved aftalens vilkår og ikke risikere at få frataget yderligere selvbestemmelse i sin skov.


... og kom så med en samlet skovpolitik


Biodiversitet er vigtig, og det er skovenes fremtidige leverance af træ til grøn omstilling, kulstofoptag, friluftsliv og folkesundhed også. Nogle af mulighederne kan være i konflikt med hinanden, men langt det meste kan skovejerne kombinere gennem en flersidig og bæredygtig skovdrift.

Det kræver dog at regeringen og Folketinget vedtager ikke bare en biodiversitetspolitik, men en samlet politik for alt det som skovene kan og bør levere til Danmarks velfærd.

En samlet national skovpolitik har manglet i årevis. Der er hårdere brug for den end nogensinde så skovene og skovejerne ikke fortsat er kastebold mellem skiftende politiske luner uden sammenhæng og prioritering.


Tidligere nyheder i sagen


3. marts 2016
Rapport og konference om skovenes biodiversitet
Københavns Universitet mener at skovenes biodiversitet kan sikres ved at stoppe træproduktionen på 75.000 ha. Mistede indtægter anslås til 143 mio. kr hvert år. Bred politisk accept af at indsatsen i private skove skal være frivillig og mod betaling.

26. februar 2016
Fælles udmelding fra Skovforeningen og Naturfredningsforeningen 
Dansk Skovforening og Danmarks Naturfredningsforening opfordrer regeringen til at skabe reelle muligheder for at udvikle biodiversiteten i private skove. Se debatindlægget til Altinget.dk som derefter er udsendt som pressemeddelelse.

24. september 2015
Der kastes med mudder i debatten om biodiversitet i Danmarks skove mens politikerne er fraværende. Her er en liste over hvad skovene kan gøre for biodiversiteten - og en opskrift til politikerne på hvordan man får ting til at ske i private skove.

19. maj 2015
Folketinget har førstebehandlet to beslutningsforslag om skov og biodiversitet. Debatten viste hvor mange behov skovene skal opfylde: Biodiversitet, træ til miljøvenlige produkter, fossilfri energi, friluftsliv, arbejdspladser, værditilvækst og sundhed.

24. oktober 2014
Hvad er det for internationale forpligtigelser Danmark skal leve op til i forhold til biodiversitet.


Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.