Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Danmark er længst i EU med implementering af tømmerforordningen


27. april 2016
Karin A. Holm, Dansk Skovforening

EU-Kommissionen har undersøgt implementeringen af EU’s Tømmerforordning i de enkelte medlemslande. Den er fortsat utilstrækkelig.

Medlemsstaterne er forpligtet til at opfylde tre kriterier:
  • Udpege kompetente myndigheder til at håndhæve forordningen

  • Vedtage effektive, proportionale og afskrækkende straffe for overtrædelse af forordningen

  • Udfærdige omfattende tilsynsplaner og gennemføre regelmæssige tilsyn med virksomheder og de organisationer som på vegne af virksomheder kan udfærdige due diligence ordninger.
Det første kriterium er stort set opfyldt af alle medlemslande.

Derimod er det andet kriterium om sanktioner gennemført så uensartet i de enkelte medlemslande at der kan være tale om konkurrenceforvridning. De vedtagne sanktioner varierer fra bøder over konfiskation af træ til fængsel og fratagelse af retten til at handle med træ.

Endelig er tilsynsplaner på plads i de fleste medlemslande, men der er kun gennemført få tilsyn da vedtagelsen af den nødvendige nationale lovgivning er forsinket.

Danmark opfylder alle tre kriterier og har været på plads siden 2012. Fokus fra Naturstyrelsens side har indtil nu været på virksomheder der importerer træ. Her er risikoen for ulovligt træ størst. 

Med vejledningen til skovejere om Tømmerforordningen som blev udsendt den 4. marts, er Danmark nu det eneste land i EU som har identificeret den nationale lovgivning der skal overholdes for at træet er lovligt fældet. Vejledningen er blevet præsenteret og diskuteret på skovkredsmøderne i foråret.

Vejledningen er tænkt som en hjælp til skovejerne til at overholde reglerne. Det vil dog altid være domstolene der afgør hvilke regler der gælder.

Skovforeningen vurderer at Danmark gennemfører forordningen loyalt. Det er derimod ikke tilfældet i andre EU-lande. Det misforhold ønsker vi at Kommissionen fortsat følger op på over for de lande som stadig ikke er på plads - så alle får lige konkurrencevilkår i EU.

Dette er allerede sket overfor fire medlemslande.


Tidligere nyheder i sagen


11. marts 2016
Vejledning til skovejere om EU’s tømmerforordning
Naturstyrelsen har færdiggjort vejledningen til danske skovejere om EU’s tømmerforordning. Kom til de åbne skovkredsmøder og marts og april og hør nærmere om hvad det vil betyde for danske skovejere.

18. januar 2016
Nu rulles EU’s Tømmerforordning ud for skovejerne
Skovforeningen beder Naturstyrelsen præcisere afgørende punkter i vejledningen til EU’s Tømmerforordning: Hvordan skal skovejere udvise den krævede fornødne omhu for at træet er lovligt fældet, og hvornår risikerer skovejere at blive straffet økonomisk?

19. november 2015
Vejledning til skovejere om tømmerforordningen i høring
Et udkast til vejledning til skovejere om EU’s tømmerforordning er sendt i høring. Naturstyrelsen vil deltage på Skovforeningens skovkredsmøder i foråret 2016 for at præsentere vejledningen og svare på spørgsmål.

14. september 2015
Tømmerforordningen – vejledning på vej
Naturstyrelsen vil i efteråret sende en vejledning til den danske gennemførelse af tømmerforordningen i høring. Vejledningens primære formål bliver at fastslå hvilken del af den danske lovgivning der kan aktivere tømmerforordningen.

15. januar 2013
Nye krav til skovejere der sælger træ
Efter d. 3. marts stilles nye krav til skovejere der ønsker at afsætte træ. Det bliver nemligt ulovligt at sælge ulovligt fældet træ. Samtidig stilles en række krav om at sælger skal kunne dokumentere lovligheden. Læs mere om de nye krav her.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.