Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Vejledning til skovejere og skoventreprenører om fortidsminder


23. maj 2016
Karin A. Holm, Dansk Skovforening

Skovforeningen har udarbejdet en vejledning om fortidsminder i skov (kræver login til medlemsafdelingen af Skovforeningens hjemmeside) som en hjælp til skovejere og skoventreprenører til at tage hensyn til fortidsminderne under arbejde i skovene.

Vejledningen har været drøftet med Slots- & Kulturstyrelsen, som er kommet med input. Styrelsen er dog ikke medforfatter på vejledningen.

Vejledningen gennemgår reglerne på området og giver praktiske råd til, hvordan arbejdet kan tilrettelægges, så skader undgås. Forebyggelse er naturligvis bedst, så tag vejledningen i hånden, når I arbejder i skoven. Og giv den videre til jeres ansatte.

Vi opfordrer ligeledes skovejerne til at lade vejledningen indgå som et bilag til jeres kontrakter med entreprenørerne som en del af opfyldelsen af due diligence-forpligtelsen i EU’s Tømmerforordning.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.