Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Nationalpark Mols Bjerge skal have ny plan


13. juli 2016
Karin A. Holm, Dansk Skovforening

Miljøministeren udsendte først på sommeren et debatoplæg som led i udarbejdelsen af en ny plan for Nationalpark Mols Bjerge. Den nuværende plan udløber i 2018.

Nationalparkbestyrelsen efterlyser ideer og forslag fra lokalbefolkningen, som herefter kan indarbejdes i forslaget til den nye plan, som sendes i høring senere i år eller i 2017.

Skovforeningen er repræsenteret i bestyrelsen ved Anne Sophie Gamborg, Møllerup Gods.


Læs oplægget og send dine ideer og ønsker


Det er vigtigt for lodsejernes interessevaretagelse at engagere sig lokalt og påvirke beslutningerne i forbindelse med udviklingen af nationalparken. Det siger alle erfaringer fra Skovforeningens medlemmer i andre nationalparker eller undersøgelsesområder.

Vi opfordrer derfor skov- og naturejere med arealer inden for eller nær Nationalpark Mols Bjerge til at hente materialet og læse det igennem og sende jeres ideer, ønsker og andre bemærkninger til Nationalparkens bestyrelse. Det er nu, at I kan påvirke processen bedst muligt.

Send gerne kopi af jeres eventuelle bemærkninger til Skovforeningens sekretariat på info@skovforeningen.dk.


Borgermøder


I forbindelse med høringen afholdes en række borgermøder hvor du kan få mulighed for at få svar på eventuelle spørgsmål. De kan ses i materialet. Nogle af møderne er allerede afholdt, men de resterende møder afholdes på følgende datoer:
  • 17. august kl. 19.00-21.00 i Aktivitetshuset Ebeltoft – emne: debatoplæg og projekter, som Nationalparken arbejder med.

  • 22. august kl. 19.00-21.00 på Molskroen, Femmøller Strand – emnet: kulturemner.

  • 28. september kl. 07.30 – 09.30 på Fregatten Jylland, Ebeltoft – emnet: erhverv- og logoemner.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.