Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Anbefaling: Overvej fortsat brug af skovhagl i værdifulde bevoksninger


18. august 2016
Tanja Blindbæk Olsen Dansk Skovforening

Efteråret og dermed også hagljagtsæsonen nærmer sig.

Derfor anbefaler vi skovejere at tage stilling til hvordan særlig værdifuld træproduktion beskyttes mod stålhagl.

Særligt relevant er spørgsmålet: Skal der (fortsat) anvendes særlige skovhagl ved jagt i min skov?


Ændret fælles anbefaling


Danske Træindustrier og Skovforeningen valgte i foråret efter længere tids drøftelse at ændre vores fælles anbefaling om brug af særlige godkendte skovpatroner til jagt i skov.

Det nye anbefaling lyder:

”Danske Træindustrier og Dansk Skovforeningen frafalder den generelle anbefaling om anvendelse af særlige hagl til jagt i skov, men anbefaler skovejere med løvtræbevoksninger med finerpotentiale at tage forholdsregler ved jagt, ved enten fortsat at anvende særlige skovhagl eller undgå jagt med hagl i disse bevoksninger”

Se hele nyheden og baggrunden for den ændrede anbefaling.

Krav om brug af særlige skovhagl kan fortsat være nødvendigt


Mange jagtlejere vil givet vis ønske at skovejere, der stiller krav til brug af særlige skovhagl, nu tager stilling til om den ændrede fælles anbefaling har betydning for de arealer de lejer.

Skovforeningen anbefaler at alle skove med særlig værdifuld træproduktion (fx løvtræbevoksninger med finerpotentiale) overvejer at opretholde et krav om fortsat anvendelse af de særligt godkendte skovhagl begrundet i et forsigtighedsprincip.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.