Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Skoven i Skolen holder flyttedag


21. december 2016
Jan Søndergaard, Dansk Skovforening

Fra den 1. januar 2017 flytter Skoven i Skolen til Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling på Skovskolen i Nødebo. Hermed kommer det succesfulde projekt tættere på fremtidens kompetencecenter for viden og udvikling inden for formidling, forskning, uddannelse, læring og sundhed i naturen.

Siden Skoven i Skolen blev etableret i 1999 har projektet været placeret i Skovforeningen, som har haft ansvaret for drift og udvikling. Skoven i Skolen er stiftet af Skovforeningen, Friluftsrådet, Naturstyrelsen, Undervisningsministeriet og Træ.dk. Der samarbejdes med mange yderligere parter. Arbejdet er finansieret af private og offentlige fonde.

Formålet med Skoven i Skolen er at ruste lærere til selvstændigt at flytte undervisningen ud i alle fag og på alle klassetrin – især i skoven, men også i mange andre natur- og kulturrum. Skoven i Skolen var med til at introducere udeskole begrebet i Danmark og har understøttet udviklingen ved at motivere politikere til at implementere udeskole i skolereformen.

Skoven i Skolens arbejde har gennem årene været centreret om hjemmesiderne www.skoveniskolen.dk og www.udeskole.dk. De blev slået sammen til et nyt superværktøj i 2014. I øjeblikket bliver Skoven i Skolens hjemmeside besøgt af op til 100.000 unikke brugere pr. måned, og materialer fra siden bliver kopieret og brugt på skoler landet over.

Udviklingen i Skoven i Skolen har overgået alle forventninger, og succesen betyder at projektet skal udvikles i et endnu tættere samarbejde med de største kompetencer inden for området. Med flytningen til Videncentret under Københavns Universitet står Skoven i Skolen centralt også i den fremtidige udvikling af udeundervisningen i skov og natur.

Projektaktiviteterne Skovens Dag og Genplant Planeten vil fortsat blive udviklet og koordineret af Skovforeningen, hvor projektkoordinator Lars Nielsen fortsætter sit job.


For yderligere information kontaktes:
Direktør Jan Søndergaard, Dansk Skovforening, telefon 4020 0597 (projektleder)
Uddannelseschef Anders Bülow, Skovskolen, telefon 4045 1154
Koordinator Lars Nielsen, Skoven i Skolen, telefon 3324 4266
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.