Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Private skove slipper for registrering af særlig værdifuld skov


3. juli 2017
Tanja B. Olsen, Dansk Skovforening

I Naturpakken var det aftalt at staten skulle registre naturmæssigt særligt værdifulde skove – såkaldte § 25-skovarealer.

Det var meningen at registreringen både skulle gennemføres på offentlige og private arealer.

Miljøstyrelsen offentliggjorde i sidste uge resultatet af registreringen på statens arealer og i dag har vi fået besked om, at aftaleparterne bag Naturpakken er blevet enige om at fortsætte på de kommunale arealer, men har valgt IKKE at gennemføre registreringen på de private arealer.

Der nævnes ingen nærmere begrundelse for hvorfor.


Fjerne usikkerhed hos ejerne


Det har fra starten været uklart hvad konsekvenserne af denne kortlægning ville blive for skovejerne og om det ville ende i en ny Natura 2000-sag hvor ejerne bliver lovet at det ikke betyder noget, og hvor virkeligheden viser sig at blive en anden.

Selvom lovgrundlaget for kortlægningen siger at registreringen i sig selv ikke giver restriktioner, så har det været yderst usikkert for ejerne hvad næste trin i processen bliver. Hvilke ordninger og aftaler vil de blive tilbudt når først § 25-registreringen er gennemført? Og vil der komme et pres for en mere generel regulering?

Vi har presset på for en afklaring af de spørgsmål, og så længe politikerne ikke er i stand til at give en garanti til skovejerne inden registreringen gennemføres, mener vi at det er helt fornuftigt at droppe registreringen.

At der nu ikke gennemføres en landsdækkende registrering vil særligt flisproducenter med en SBP-certificering være kede af. Her har det været forventet at en registrering af § 25-skov på sig vil kunne ændre SBP-risikovurderingen for Danmark til low-risk. Her vil vi nu se på hvilke andre løsninger vi kan arbejde videre med.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.