Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Skattemæssig behandling af erstatning for urørt skov


7. juli 2017
Hans M. Hedegaard, Dansk Skovforening

Den nye tilskudsordning til udlæg af urørt skov er åben for ansøgninger frem til den 3. september 2017. Derfor er det vigtigt, at skovejerne kender de skattemæssige konsekvenser af de udbetalte erstatninger.

Vi anser tilskuddet – uanset beregningsmetode – for at være en parallel til udlæg af urørt skov i fredninger. I fredninger er erstatningen udtryk for ejendomsværdiforringelsen og erstatningen er derfor indkomstskattefri.

Vi vender tilbage med information om SKAT's svar på spørgsmålet.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.