Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Nye jagttider på krondyr


10. juli 2017
Jan Søndergaard, Dansk Skovforening

Der er ændringer på vej for jagten på kronvildt. Miljø- og fødevareministeren har besluttet, at jagttiden på krondyrkalve forlænges med to måneder, mens jagttiden på ældre hjorte forkortes med to måneder.

Vi beklager den ændring, som i praksis betyder at muligheden for kontrolleret forvaltning med selektiv afskydning af store hjorte fratages ejerne. En jagtform som har betydet at mange ejendomme gennem en ansvarlig forvaltning har opbygget kronvildtbestande med en harmonisk sammensætning. Der er tale om en markant indskrænkning af ejernes råderet.

Vi glæder os over, at indstillingerne fra hjortevildtgrupper om en supplerende kort regional jagttid for store hjorte, er blevet fulgt af ministeren. Den udvidelse er positiv, selvom det alene kompenserer for en lille del af ejernes tab af muligheder og økonomi som følge af jagttidsbegrænsningen på hjorte.

Den udvidede jagttid på kronkalve har til formål at få nedbragt bestandene de steder i landet, hvor afgrødeskaderne er blevet uacceptabelt store. Vi er enige i at det behov er påtrængende flere steder.

Vi vurderer imidlertid at ministerens jagttidsforslag i praksis vil fejle, og at målsætningen om en mere harmonisk sammensætning af bestanden derfor ikke vil blive nået. Effekten af de nye jagttider bør dokumenteres ved en grundig dataindsamling og følges af en snarlig effektvurdering, så vi står med et solidt fagligt grundlag næste gang jagttiderne skal revideres.

De nye ændringer er trådt i kraft allerede for indeværende sæson. Se de nye jagttider på retsinformation.dk.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.