Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Skovkonference: Miljøordførerne inviterer til dialog


16. oktober 2017
Hans M. Hedegaard og Tanja B. Olsen, Dansk Skovforening

På Skovforeningens konference den 12. oktober 2017 på Christiansborg fik vi sat fokus skovbrugserhvervet, og under debatten inviterede flere miljøordførere Skovforeningen til bilaterale drøftelser om skovbrugets muligheder for blandt andet at løse klimaopgaver og levere bæredygtigt produceret biomasse.

Også erhvervets behov for ændrede skatteregler blev berørt, og vi vil i den kommende periode arbejde for at omsætte den politiske interesse til politiske aftaler om forbedrede vilkår for skovene.

Ordførerne klar til debat om skovene, Foto: Tove Enggrob Boon.
Ordførerne klar til debat om skovene, Foto: Tove Enggrob Boon.


Miljøordførerne Erling Bonnesen (V), Carsten Bach (LA), Pia Adelsteen (DF), Christian Raabjerg Madsen (S), Ida Auken (RV) og Christian Poll (ALT) deltog i konferencen, og ordførerne gav hver deres syn på skovenes rolle og besvarede spørgsmål fra salen.

Med ca. 150 deltagere, fagligt interessante indlæg og en god debat var konferencen vellykket, og vi har allerede besluttet at arrangere en skovkonference på Christiansborg igen næste år. Det bliver den 11. oktober 2018, så sæt gerne kryds i kalenderen allerede nu.

Oplæg fra konferencen


Emnerne spændte meget vidt inden for skovbrugets erhvervsvilkår med indlæg om:
Hovedpointerne fra konferencen kan ses i dette dokument (PDF-fil). 

Herudover havde finansminister Kristian Jensen et generelt indlæg om dansk økonomi og fremtidsudsigterne.

Læs mere om konferencen i november-nummeret af SKOVEN.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.