Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Regeringen klar med forbedret stormfaldslov


15. november 2017
Hans M. Hedegaard, Dansk Skovforening

I det lovforslag, der var sendt i offentlig høring skulle loven træde i kraft 1. juli 2018. Dette var Skovforeningen stærkt utilfreds med, da skovbruget dermed skulle gennemleve endnu en stormsæson, hvor eventuelle stormfald skulle behandles efter de hidtidigt gældende regler.

Vores bekymring blev hørt, og i det fremsatte lovforslag er ikrafttrædelsen sat til at være fremsættelsesdatoen for forslaget, hvilket vil sige den 14. november 2017. En meget glædelig ændring.


Mange gode ændringer


Herudover indeholder forslaget en række positive ændringer, bl.a.:
  • Indførelsen af en entydig definition af hvornår og hvor der har været et stormfald.

  • At det bliver hurtigt og objektivt at kunne dokumentere stormfaldet.

  • Det urimelige og vanskeligt administrerbare 1/60 fradrag bortfalder.

  • At driftsplankravet ændres fra at gælde hele skoven til kun at gælde for genplantingen af det stormfældede areal.

  • At ordningen nu åbnes for de ejere, der erhverver en skov i forbindelse med et generationsskifte og hvor skoven ikke var forsikret senest 31. august 2001.
Forslaget 1. behandles den 23. november 2017.


Tidligere nyheder i sagen

31. marts 2017
Rapport fra udvalget til evaluering af stormfaldsloven
Efter lang tids venten er rapporten om evaluering af stormfaldsloven endelig klar.

18. maj 2017
Endelig kom rapporten om stormfald
En ny rapport om stormfaldsordningen giver håb om forbedringer. Lederen fra Skoven 5, 2017.

20. december 2016
Skovejere frygter stadig stormvejr
Brian Mikkelsen vil lige som sin forgænger afvente den forsinkede rapport, før han vil se på stormfaldsloven og en ny stormfaldsordning.

28. september 2016
Skovforeningen i radioen om stormfaldsloven
P4 Syd morgen havde i dag tema om stormfald. Hør interview med ministeren og Skovforeningen om behovet for en stormfaldslov.

23. august 2016
En ny stormfaldsordning: Vi venter stadig
Stormfaldsordningen er vigtig for at kunne genrejse de skove, som både samfundet og skovejerne ønsker. Skovforeningen beder Erhvervs- og Vækstministeren om at fremskynde processen med revision af loven.

28. september 2015
Erhvervs- og vækstministeren vil hurtigt se på stormfaldsordning
Skovforeningen har mødt Erhvervs- og Vækstminister Troels Lund Poulsen - om stormfaldsordningen, om behovet for at øge produktionen af træ og om mulig dansk overimplementering af EU-lovgivning på skovområdet.

11. februar 2015
Nyt udvalgsarbejde om ændringer i stormfaldsloven
Erhvervs- og vækstministeren har nedsat et udvalg der skal evaluere stormflods-, oversvømmelses- og stormfaldsordningerne. Skovforeningen er ikke tilfreds med tempoet. Der er brug for handling, ikke yderligere udvalgsarbejder.

14. januar 2015
Skovene slap nådigt gennem stormen 10. januar
Stormen gav skader på rande, enkelttræer og spredt fald, men intet alvorligt. Også Sverige slap billigt. Skovforeningen har gentaget anmodningen til Erhvervs- og vækstministeren om ændringer i stormfaldsloven.

15. oktober 2014
Skovforeningen beder ministeren om ændringer i stormfaldsloven
Skovforeningen har skrevet til erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen med ønske om ændringer i stormfaldsloven.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.