Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Gode nyheder for skovbiomassen fra EU


19. januar 2018
Marie-Louise Bretner, Dansk Skovforening

Ros til skovbruget, energiproducenterne og Europa-Parlamentet for at bane vejen for et fornuftigt revideret direktiv for vedvarende energi

Europa-Parlamentet har i denne uge stemt om deres samlede holdning og ændringsforslag til EU-kommissionens forslag til det reviderede direktiv for vedvarende energi (renewable energy directive (REDII)). Og der er rigtig god grund til at klappe skovbruget, energiproducenterne og ikke mindst vores EU-parlamentarikere på skuldrene.

Dansk Skovforening har sammen med Dansk Energi haft et godt og sagligt samarbejde med de danske parlamentarikere, der har været meget lydhøre overfor skovbrugets problemstillinger og det store dokumentationsarbejde i form af brancheaftalen, som dansk skovbrug allerede har påtaget sig.

På samme tid har vores nordiske og europæiske skovejerorganisationer NSF og CEPF lavet et stort påvirkningsarbejde i Europa-Parlamentet.


Resultatet


Afstemningen i Europa-Parlamentet er en stor sejr for biomassen når udgangspunktet tages i betragtning. Dog er den endelige forhandlingstekst ikke helt perfekt.

Inden afstemningen lå der en række meget udfordrende ændringsforslag, herunder:

Styret brug af træ
Vi undgik indførelsen af en ikke markedsbestemt brug af træ (kaskadebrug) og bevarede den risikobaserede tilgang til bæredygtighedskriterierne.

Udelukkelse af rundtræ og stubbe som råmateriale til bioenergi
Det blev undgået. Europa-Parlamentet er dermed enige i, at alle dele af et træ kan regnes som bæredygtige, hvis træet kommer fra en bæredygtig forvaltet skov. Et meget centralt spørgsmål for skovbruget.

Udelukkelses af pulpwood (cellulosetræ) fra at være råstof til avanceret biobrændstofproduktion.
Det blev ligeledes undgået og det lover godt for fremtiden. Hvis vi skal i mål med fuldkommen fossilfortrængning, både i energiforsyningen og i transportsektoren, er det vigtigt at inkludere bæredygtigt produceret træ, som råstof til biobrændstofproduktionen.


Næste skridt – trepartsforhandlingerne


Inden den endelige direktivtekst kan vedtages skal der gennemføres trepartsforhandlinger mellem EU-Kommissionen, Ministerrådet og Europa-Parlamentet.

Udgangspunktet for forhandlingen er nu langt bedre end det var forventet, men ikke alle sten er ryddet af vejen. Eksempelvis går Europa-Parlamentet til forhandlingerne med et krav om at kommissionen skal udarbejde retningslinjer til hvordan man dokumenterer at bæredygtighedskriterierne er overholdt. EU-Kommissionen oprindelige forslag var at kommissionen kunne udarbejde retningslinjer.

Dansk Skovforening vil forsat arbejde på at forbedre direktivteksten i tæt samarbejde med NSF og CEPF.

Tidligere nyheder i sagen:


17. november 2017
Minister ønsker fornuftige bæredygtighedskriterier for flis
Lars Christian Lilleholt vil arbejde for at EU’s nye bæredygtighedskriterier for flis kommer til at understøtte et effektivt og transparent internationalt marked for handel med biomassebaserede brændsler.

30. oktober 2017
Forbedret forslag til bæredygtighedskriterier fra Miljøudvalget
Afstemning om bæredygtighedskriterier i EU parlamentets Miljøudvalg resulterede i en vigtig sejr, men tanker om topstyring af skovens produkter består.

11. oktober 2017
Skovbruget kræver fornuftige bæredygtighedskrav til flis
EU-Parlamentets arbejde med bæredygtighedskriterierne i direktivet om fornybar energi skrider fremad, men indholdet er desværre stadig ikke på sporet. Få status og tidshorisont.

21. august 2017
EU-krav til træflis kan spænde ben for den grønne omstilling
Varmeværker og kraftværker bruger stigende mængder af flis. Men EU-krav kan ændre denne udvikling. Lederen fra Skoven 8, 2017.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.