Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Folketinget har vedtaget ændringerne i stormfaldsloven


25. januar 2018
Hans M. Hedegaard, Dansk Skovforening

Den vedtagne lov indeholder mange positive forbedringer, som forbedrer ordningens dækningsomfang og giver en forenklet administration for skovejerne:
  • I fremtiden bliver der mulighed for hurtigere og mere objektivt at kunne konstatere, om der er sket stormfald og dettes geografiske placering

  • Bortfald af det hidtidige, urimelige og vanskeligt administrerbare 1/60 fradrag.

  • Det tidligere driftsplankrav, der var gældende for hele skoven ændres nu til kun at omfatte genplantningen af det stormfældede areal.

  • At generationsskifte i fremtiden bliver omfattet af ejerskiftereglerne. Det betyder, at en person, der ved generationsskifte bliver ny ejer af en skov får mulighed for at tegne en basisforsikring og dermed i fremtiden kan blive omfattet af stormfaldslovens regler. Hidtil har det kun ved handel uden for familien, at skoven kunne blive omfattet af stormfaldslovens regler.

  • Visse dele af loven trådte i kraft allerede ved lovens fremsættelse i Folketinget den 14. november 2017 mens de resterende bestemmelser træder i kraft den 1. juli 2018.
Under lovforslagets behandling i Folketinget blev der stillet spørgsmål til, hvorvidt der kunne ske en underopdeling af de områder, der i fremtiden defineres som ”en landsdel”. Disse ønsker er imidlertid ikke blevet imødekommet.

Erhvervsministeren understreger dog, at samtlige de stormfald, der er blev erklæret under den tidligere lov også efter den nu vedtagne lov ville være blevet erklæret som stormfald.

Samlet set er vi meget tilfredse med resultatet. Efter stormfaldene i 2013 fik Dansk Skovforening på baggrund af et politisk pres igangsat en evaluering af stormfaldsordningen på baggrund af de utilstrækkeligheder, som blev tydelige især efter stormene i efteråret 2013. Det har været en langstrakt proces, men vi glæder os over de danske skovejere nu får bedre muligheder for at plante ny værdifuld skov efter stormfald.

Vi vil indbyde skovejere og andre interesserede til et stormfaldsmøde den 19. marts 2018 om eftermiddagen i Vejen. Skovforeningen vil sammen med politikere fra Folketingets Erhvervsudvalg præsentere de nye regler og give lejlighed til en debat med politikere fra Folketingets Erhvervsudvalg, som har besluttet de nye regler. Vi udsender snarest nærmere information om stormfaldsmødet.


Ny stormfaldslov forbedrer ordningens dækningsomfang og giver en forenklet administration for skovejerne.


Tidligere nyheder i sagen

24. november 2017
Stormfaldsloven 1. behandlet i Folketinget
Samtlige partier i Folketinget udtrykte stor tilfredshed med lovforslaget, der også indeholder ændringer i stormflods- og oversvømmelsesordningen. Både Skovforeningen og embedsmænd blev rost for vedholdende indsats af Venstres ordfører, se videoklip.

31. marts 2017
Rapport fra udvalget til evaluering af stormfaldsloven
Efter lang tids venten er rapporten om evaluering af stormfaldsloven endelig klar.

18. maj 2017
Endelig kom rapporten om stormfald
En ny rapport om stormfaldsordningen giver håb om forbedringer. Lederen fra Skoven 5, 2017.

20. december 2016
Skovejere frygter stadig stormvejr
Brian Mikkelsen vil lige som sin forgænger afvente den forsinkede rapport, før han vil se på stormfaldsloven og en ny stormfaldsordning.

28. september 2016
Skovforeningen i radioen om stormfaldsloven
P4 Syd morgen havde i dag tema om stormfald. Hør interview med ministeren og Skovforeningen om behovet for en stormfaldslov.

23. august 2016
En ny stormfaldsordning: Vi venter stadig
Stormfaldsordningen er vigtig for at kunne genrejse de skove, som både samfundet og skovejerne ønsker. Skovforeningen beder Erhvervs- og Vækstministeren om at fremskynde processen med revision af loven.

28. september 2015
Erhvervs- og vækstministeren vil hurtigt se på stormfaldsordning
Skovforeningen har mødt Erhvervs- og Vækstminister Troels Lund Poulsen - om stormfaldsordningen, om behovet for at øge produktionen af træ og om mulig dansk overimplementering af EU-lovgivning på skovområdet.

11. februar 2015
Nyt udvalgsarbejde om ændringer i stormfaldsloven
Erhvervs- og vækstministeren har nedsat et udvalg der skal evaluere stormflods-, oversvømmelses- og stormfaldsordningerne. Skovforeningen er ikke tilfreds med tempoet. Der er brug for handling, ikke yderligere udvalgsarbejder.

14. januar 2015
Skovene slap nådigt gennem stormen 10. januar
Stormen gav skader på rande, enkelttræer og spredt fald, men intet alvorligt. Også Sverige slap billigt. Skovforeningen har gentaget anmodningen til Erhvervs- og vækstministeren om ændringer i stormfaldsloven.

15. oktober 2014
Skovforeningen beder ministeren om ændringer i stormfaldsloven
Skovforeningen har skrevet til erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen med ønske om ændringer i stormfaldsloven.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.