Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Registrering af brugere af genetiske ressourcer


2. februar 2018
Christian Jürgensen, Dansk Skovforening

Miljøministeriet er i øjeblikket i gang med at foretage en særlig registrering af relevante virksomheder i forbindelse med Danmarks implementeringen af EU’s ABS-forordning, der vedrører brug af genetiske ressourcer.

Flere af Skovforeningens medlemmer har omkring den 1. februar modtaget et brev fra Miljøministeriet med digital post, hvori det fremgår, at deres virksomhed nu er registreret som potentielt omfattet af ordningen. Hvis du ikke reagerer inden 3. april, vil du forblive i registeret.

Dansk Skovforening vil undersøge nærmere hvornår en skovbrugsvirksomhed er omfattet og vil udarbejde oplysningsmateriale og en procedure-vejledning, der kan bruges af de berørte medlemmer.

Indtil vi har vejledningen klar, kan der rettes henvendelse til Miljøstyrelsen for mere information via e-mail til: absprotokollen@mst.dk.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.