Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Invitation til debatmøde om den nye stormfaldsordning


16. februar 2018
Hans M. Hedegaard, Dansk Skovforening

Den 19. marts 2018 kl. 13.30 i Kolding inviterer Dansk Skovforening i samarbejde med Skovdyrkerne og HedeDanmark til et orienterings- og debatmøde om den nye stormfaldsordning.

Mødet afholdes på Scandic Hotel, Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding.

Tilmelding til debatmødet skal ske senest mandag den 12. marts 2018 til Ingelise Andersen, på e-mail: ia@skovforeningen.dk eller på telefonnummer 33 78 52 02.

Program


Kl. 13.30
Velkomst og indledning om skovenes nye stormfaldsordning (oplæg ved Dansk Skovforening).
 • Stormfaldslovens formål for skovejerne og for samfundet.
 • Stormfaldene i efteråret 2013 afdækkede svagheder i den hidtidige ordning.
 • Erhvervsministeriets evaluering af den tidligere ordning.
 • De opnåede forbedringer i den nye ordning.

Kl. 14.00
Hvad mener politikerne om stormfaldsordningen. 2 korte oplæg fra ordførerne.
 • Hans Christian Schmidt (Venstre).
 • Benny Engelbrecht (Socialdemokratiet).

KL.14.30
Paneldebat med spørgsmål fra salen.

Herefter er der orientering om etableringen af en ny værditabsforsikring mod stormfald.


Efter debatmøde afholdes der skovkredsmøde i Sydlige Jyllands Skovkreds

Efter debatmøde om den nye stormfaldsordning vil Skovforeningen afholde ordinært skovkredsmøde i Sydlige Jyllands Skovkreds, hvor alle er velkomne.

Dagsordenen er:

 1. Forslag til Danmarks nationale skovprogram.
 2. Grønt Danmarkskort og arbejdet i de lokale naturråd.
 3. Vandplanlægningen – opfølgning på vandrådsarbejdet og næste skridt i vandplanlægningen
 4. Hvilket billede tegner vores statistik ”Private Skoves Økonomi 2016” for skovbrugets økonomi og kan vi forbedre statistikken?
 5. Skovens Dag 2018. Tema: Skovens historie.
 6. Eventuelt – herunder næste møde.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.