Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Husk tilmelding til debatmøde om den nye stormfaldsordning


7. marts 2018
Ingelise Andersen, Dansk Skovforening

Husk at Dansk Skovforening inviterer i samarbejde med Skovdyrkerne og HedeDanmark til et orienterings- og debatmøde om den nye stormfaldsordning. Alle er velkomne.

Mødet afholdes den 19. marts 2018 kl. 13.30 på Scandic Hotel, Kokholm 2, 6000 Kolding.

Tilmelding til debatmødet skal ske til Ingelise Andersen, på e-mail: ia@skovforeningen.dk eller på telefonnummer 33 78 52 02. Tilmeldingsfrist 12. marts 2018.


Program


Kl. 13.30
Velkomst og indledning om skovenes nye stormfaldsordning (oplæg ved Dansk Skovforening).
 • Stormfaldslovens formål for skovejerne og for samfundet.
 • Stormfaldene i efteråret 2013 afdækkede svagheder i den hidtidige ordning.
 • Erhvervsministeriets evaluering af den tidligere ordning.
 • De opnåede forbedringer i den nye ordning.

Kl. 14.00
Hvad mener politikerne om stormfaldsordningen. 2 korte oplæg fra ordførerne.
 • Hans Christian Schmidt (Venstre).
 • Benny Engelbrecht (Socialdemokratiet).

KL.14.30
Paneldebat med spørgsmål fra salen.

Herefter er der orientering om etableringen af en ny værditabsforsikring mod stormfald.


Efter debatmøde afholdes der skovkredsmøde i Sydlige Jyllands Skovkreds

Efter debatmøde om den nye stormfaldsordning vil Skovforeningen afholde ordinært skovkredsmøde i Sydlige Jyllands Skovkreds, hvor alle er velkomne.

Dagsordenen er:

 1. Forslag til Danmarks nationale skovprogram.
 2. Grønt Danmarkskort og arbejdet i de lokale naturråd.
 3. Vandplanlægningen – opfølgning på vandrådsarbejdet og næste skridt i vandplanlægningen
 4. Hvilket billede tegner vores statistik ”Private Skoves Økonomi 2016” for skovbrugets økonomi og kan vi forbedre statistikken?
 5. Skovens Dag 2018. Tema: Skovens historie.
 6. Eventuelt – herunder næste møde.


Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.