Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Rapport frigivet om skovenes økonomi

Den 9. juni 2005
Martin Einfeldt, Dansk Skovforening

Regeringen skrev i sit nye regeringsgrundlag den 17. februar at den ville ”nedsætte et udvalg, som skal vurdere den langsigtede bæredygtighed for skovbrugene og mulighederne for at forbedre de økonomiske rammer, herunder ejendomsbeskatning, for privat skovdrift."

Udvalget bestod af embedsmænd fra mange ministerier, og det afleverede sin rapport til Regeringen i maj.

Da det så ud til at Regeringen ikke ville offentliggøre udvalgets rapport, udsendte Skovforeningen pressemeddelelsen "Regeringen mørklægger skovene".

Finansministeriet valgte så den 3. juni at offentliggøre rapporten "Skovbrugets økonomiske rammevilkår". Læs den på Finansministeriets egen hjemmeside.

Skovforeningens reaktion på rapporten

Dermed kunne Skovforenings formand Lars Wilhjelm kommentere rapportens indhold på foreningens generalforsamling 8. juni:

"Selve offentliggørelsen er vi glade for. Nu kan vi endelig komme i dialog med politikerne - og vi kommer til at tale meget med dem, for rapporten har alvorlige mangler:

Rapporten peger hverken på problemer eller løsninger. Den tager blot Skovforeningens synspunkter og tilbageviser dem med det gennemgående argument at man ikke kan give et enkelt erhverv særbehandling. Et uforståeligt argument. Udvalget blev jo netop sat i verden fordi skovbruget har helt særlige problemer som kræver helt særlige løsninger.

For eksempel skuffer det at rapporten helt lukker øjnene for de stormramte skoves problemer efter fjernelsen af merhugstfradraget.

Og det er for uforståeligt når rapporten bagatelliserer skovenes dårlige økonomi med at de fleste skovejere alligevel ikke ejer skoven af økonomiske grunde, men af følelsesmæssige – og antyder at skovejerne blot kan hente tabene hjem ved at sælge skoven.

Det er et urimeligt argument fordi det går efter manden, skovejeren, og ikke efter bolden, nemlig skovene. Det afgørende er at staten vrider flere penge ud af skovene end skovene selv kan tjene hjem. Jo værre dette misforhold er, jo færre kroner kan skovejerne bruge på bevarelse og udvikling af naturværdierne.

Vi vil nu tale med Regeringen om hvad den egentlig har tænkt sig overfor de 70 % af Danmarks skove som er privat ejet – og det bliver med den klare forudsætning at skovbrugets situation kalder på særlige løsninger. Det er ikke nok hvis Regeringen blot vil fodre hunden med sin egen hale ved fx at finansiere skattelettelser ved at fjerne skovbrugets gode ordninger om konsulentvirksomhed, produktudvikling, produktionsafgifter og flersidig skovdrift.

Men uanset alle disse forbehold:

Vi er glade for at de private skove er kommet på Regeringens dagsorden. Regeringens næste officielle udspil overfor skovene bliver forslaget til finanslov 2006 som kommer i slutningen af august.
"

Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.